Va-utbyggnad Skäralid Etapp 2

Information

Förenklad upphandling
2021-12-23 12:52 (GMT+01:00)
2022-02-04 23:59 (GMT+01:00)

Inköpare

Klippans Kommun Klippans Kommun
Kurt Grönsund Kurt Grönsund
Klippans Kommun
26480 Klippan
Sverige
212000-0928

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Upphandlingen avser VA-utbyggnad mellan Ljung och Skäralid. Reningsverk och vattenverk i Ljung ska avvecklas och ersättas med överföringsledningar till Skäralid, där nytt VA-nät nyligen byggts ut. I Ibsberga mellan Skäralid och Ljung ansluts befintliga fastigheter till nytt VA-nät. I utbyggnaden ingår även avloppspumpstation i Ibsberga och avloppspumpstation/ utjämningsmagasin för spillvatten i Ljung.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Samtlige+vedlagte+dokumenter.zip 15,25 MB

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige