Va-utbyggnad Skäralid Etapp 2

Информация о тендерe

Simplified procurement
23.12.2021 12:52 (GMT+01:00)
04.02.2022 23:59 (GMT+01:00)

Информация о покупателе

Klippans Kommun Klippans Kommun
Kurt Grönsund Kurt Grönsund
Klippans Kommun
26480 Klippan
Швеция
212000-0928

Closing date has passed.

Информация о тендере

Upphandlingen avser VA-utbyggnad mellan Ljung och Skäralid. Reningsverk och vattenverk i Ljung ska avvecklas och ersättas med överföringsledningar till Skäralid, där nytt VA-nät nyligen byggts ut. I Ibsberga mellan Skäralid och Ljung ansluts befintliga fastigheter till nytt VA-nät. I utbyggnaden ingår även avloppspumpstation i Ibsberga och avloppspumpstation/ utjämningsmagasin för spillvatten i Ljung.

Закупочная документация

Название Объем
Samtlige+vedlagte+dokumenter.zip 15,25 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00