Kurt Grönsund

Upphandlingar

Titel Sista anbudsdag
IT-Klient utrustning EttIT
Infrastruktur It Antilopen & Täppan 2022-05-24 23:59
IT-Klient utrustning EttIT 2022-05-03 23:59
Direktupphandling Rekrytering Ekonomichef 2022-04-11 23:59
Anläggningsentreprenader VA och mark
Va-utbyggnad Skäralid Etapp 2 2022-02-04 23:59
Förmåns portal Klippans och Svalövs kommuner
Anläggningsentreprenader VA och mark 2021-11-23 23:59
IT-infrastruktur Vedbyskola 2021-11-08 00:00
Asfaltsbeläggningar i Klippans kommun 2021-09-09 23:59
Förmåns portal Klippans och Svalövs kommuner 2021-09-14 23:59
Systemstöd till Plan och byggavdelningen 2021-08-31 23:59
Gemensam serverplattform och lagring IT4K
Teknisk infrastruktur IT 4K
Gemensam serverplattform och lagring IT4K 2020-06-16 23:59
GIS-lösning 6K 2020-04-07 23:59
Teknisk infrastruktur IT 4K 2020-01-21 23:59
Konsulttjänster avseende utrivning av vattenkraftverk och återställning i Rönne Å 2019-08-27 23:59
Skötsel, tillsyn och underhåll av kraftverk Klippans kommun 2019-07-30 23:59
Totalentreprenad för nybyggnad av serverrum 2019-05-07 23:59
Underhåll av offentlig belysning inom Klippans kommun 2019-04-22 23:59
Skötsel av Grönytor 2019-04-02 23:59
RFI Pedagogisk plattform Klippan 2019-04-09 23:59
Serviceavtal 6K Telefoni 2019-04-02 23:59
ÖVERFÖRINGSLEDNING ÖSTRA LJUNGBY - LYCKÅS ETAPP 1 2019-01-16 23:59
Flexibel skola, Kristoffers väg VA-utbyggnad 2018-12-07 23:59
Bilpool Klippans kommun 2018-10-30 23:59
Dataskyddsombud 2018-10-02 23:59
Revisionstjänster 2018-09-25 23:59
Anbud avseende Mobiltelefoner Bjuv, Klippan och Åstorps kommuner 2017-03-14 23:59
Verksamhetssystem för effektiv handläggning av arbetsmarknadsåtgärder 2018-05-29 12:00
Blockförhyrning LSS-Boende - Servicebostad 2018-06-12 23:59
Förpackningslösnings för måltider 2018-01-30 23:59
Ledarskapsutveckling 2018-01-17 23:59
Kopierings- och tryckeritjänster 2017-12-12 23:59
Designprojektledare Skola 2017-11-14 23:59
Revisionstjänster Klippans kommun 2017 2017-10-17 23:59
Flerfunktions kopiatorer Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorps kommuner 2017-09-05 23:59
Skatepark Klippan 2017-05-31 23:59
Anbud avseende Mobiltelefoner Bjuv, Klippan och Åstorps kommuner. 2017-03-14 23:59
Stationstankning Klippans Kommun 2016
Armaturbyte Klippan 2015
Stöd för Skolutveckling klippans kommun 2016-05-17 23:59
Bemanning Hälso och sjukvårdspersonal 2016-04-05 23:59
Livsmedel Klippan 2015
Armaturbyte Klippan 2015 2015-09-23 23:59
Livsmedel Klippan 2015 2015-09-18 23:59
Chefsutbildningar 2015-05-11 23:59
Entreprenad nytt yt-skikt Åbyvallen 2014-11-25 23:59
Planeringsverktyg för hemtjänsten
Ramavtal avseende om och tillbyggnad samt Fastighetsunderhåll Klippans kommun 2014 2014-06-23 23:59
Larm och larmmottagning för Hemtjänsten
Planeringsverktyg för hemtjänsten 2014-02-11 23:59
Konsulttjänster IT-samordning 2014-01-21 23:59
Ärendehantering Kundtjänst 2013-11-12 23:59
Larm och larmmottagning för Hemtjänsten 2013-10-29 23:59

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige