Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system (2.gangs utlysning)

Information

02 - Meddelande om upphandling
Förhandlade förfaranden under konkurrens
2021-08-19 08:07 (GMT+02:00)
2021-09-20 12:00 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norge
964338531

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Bergen kommune skal anskaffe et system for eiendomsforvaltning, Facility Management System, med tilhørende tjenester for etablering, opplæring og forvaltning. Systemet for eiendomsforvaltning, heretter kalt FM-system, skal understøtte kommunens virksomhetsprosesser for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendomsmasse.

Bergen kommune ønsker gjennom denne anskaffelsen å inngå avtale om løpende tjenester over internett (as a service - leveranser). Nytt system skal erstatte kommunens egenutviklede FDV-system for å særlig ivareta de funksjoner og arbeidsprosesser som forventes av moderne, ansvarlig og effektiv eiendomsdrift.

Detta är det första steget i ett tvåstegs upphandlingsförfarande. Nästa steg är själva budprocessen. För att se anbudet och relaterade dokument, klicka på den här länken: Tilbudsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse av Facility Management system (2.gangs utlysning)

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige