Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system (2.gangs utlysning)

Информация о тендерe

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
19.08.2021 8:07 (GMT+02:00)
20.09.2021 12:00 (GMT+02:00)
Нет

Информация о покупателе

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Норвегия
964338531

Closing date has passed.

Информация о тендере

Bergen kommune skal anskaffe et system for eiendomsforvaltning, Facility Management System, med tilhørende tjenester for etablering, opplæring og forvaltning. Systemet for eiendomsforvaltning, heretter kalt FM-system, skal understøtte kommunens virksomhetsprosesser for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendomsmasse.

Bergen kommune ønsker gjennom denne anskaffelsen å inngå avtale om løpende tjenester over internett (as a service - leveranser). Nytt system skal erstatte kommunens egenutviklede FDV-system for å særlig ivareta de funksjoner og arbeidsprosesser som forventes av moderne, ansvarlig og effektiv eiendomsdrift.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Tilbudsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse av Facility Management system (2.gangs utlysning)

Закупочная документация

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00