Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system (2.gangs utlysning)

Hange

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
19.08.2021 9:07 (GMT+03:00)
20.09.2021 13:00 (GMT+03:00)
Ei

Hankija

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norra
964338531

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Bergen kommune skal anskaffe et system for eiendomsforvaltning, Facility Management System, med tilhørende tjenester for etablering, opplæring og forvaltning. Systemet for eiendomsforvaltning, heretter kalt FM-system, skal understøtte kommunens virksomhetsprosesser for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendomsmasse.

Bergen kommune ønsker gjennom denne anskaffelsen å inngå avtale om løpende tjenester over internett (as a service - leveranser). Nytt system skal erstatte kommunens egenutviklede FDV-system for å særlig ivareta de funksjoner og arbeidsprosesser som forventes av moderne, ansvarlig og effektiv eiendomsdrift.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Tilbudsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse av Facility Management system (2.gangs utlysning)

Hankele lisatud dokumendid

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti