Forsvarsbygg region øst - Utskifting av bruer i Terningmoen SØF

Information

52 - Contract notice
Open national
2021-03-19 15:33 (GMT+01:00)
2021-04-16 12:00 (GMT+02:00)
2021-04-12 12:00 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Anne Helene Breimo Anne Helene Breimo
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Forsvarsbygg skal skifte ut to eksisterende bruer i Terningmoen skyte – og øvingsfelt. Dette dreier seg om Regimentsbrua og Hansbrua. I denne tilbudsforespørselen ønsker FB pris på riving av eksisterende bruer inkl landkar, nødvendig terrengtilpassning for nye landkar og tilpassing av vei på begge sider av bruene, samt levering og montering av nye bruer av betongelementer inkl kjøre sterkt rekkverk. Hver bru prises for seg, og byggherren står fritt til å bestille enten en eller begge bruer.

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige