Forsvarsbygg region øst - Utskifting av bruer i Terningmoen SØF

Information

52 - Contract notice
Open national
19.03.2021 15:33 (GMT+01:00)
16.04.2021 12:00 (GMT+02:00)
12.04.2021 12:00 (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Anne Helene Breimo Anne Helene Breimo
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg skal skifte ut to eksisterende bruer i Terningmoen skyte – og øvingsfelt. Dette dreier seg om Regimentsbrua og Hansbrua. I denne tilbudsforespørselen ønsker FB pris på riving av eksisterende bruer inkl landkar, nødvendig terrengtilpassning for nye landkar og tilpassing av vei på begge sider av bruene, samt levering og montering av nye bruer av betongelementer inkl kjøre sterkt rekkverk. Hver bru prises for seg, og byggherren står fritt til å bestille enten en eller begge bruer.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00