C01506 - Nybygg for motortestceller ved Bjerkvik Tekniske verksted - Generalentreprise

Information

52 - Contract notice
Öppet förfarande
2019-08-22 13:41 (GMT+02:00)
2019-09-11 12:00 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Thomas Ogne Thomas Ogne
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Forsvaret har inngått avtale med Hanwha Defence (HD) om anskaffelse av et nytt 155 mm artillerisystem for Hæren. Som en del av avtalen skal HD levere og installere utstyr for testing av motor og kraftpakke (motor + drivverk) ved Bjerkvik Tekniske Verksted (BTV).
Forsvarsbygg har fått i oppdrag å oppføre et nytt bygg for testutrustningen fra HD. Nybygget etableres som et tilbygg til eksisterende testcellebygg på BTV og skal inneholde testceller for motor og kraftpakke.
Oppdraget inkluderer grensesnitt og koordinering mot HDs leveranse.
Forsvarsbygg ønsker på denne bakgrunn tilbud på oppføring av nytt testcellebygg på Bjerkvik Tekniske Verksted.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige