C01506 - Nybygg for motortestceller ved Bjerkvik Tekniske verksted - Generalentreprise

Information

52 - Contract notice
Open procedure
8/22/2019 1:41 PM (GMT+02:00)
9/11/2019 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Thomas Ogne Thomas Ogne
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvaret har inngått avtale med Hanwha Defence (HD) om anskaffelse av et nytt 155 mm artillerisystem for Hæren. Som en del av avtalen skal HD levere og installere utstyr for testing av motor og kraftpakke (motor + drivverk) ved Bjerkvik Tekniske Verksted (BTV).
Forsvarsbygg har fått i oppdrag å oppføre et nytt bygg for testutrustningen fra HD. Nybygget etableres som et tilbygg til eksisterende testcellebygg på BTV og skal inneholde testceller for motor og kraftpakke.
Oppdraget inkluderer grensesnitt og koordinering mot HDs leveranse.
Forsvarsbygg ønsker på denne bakgrunn tilbud på oppføring av nytt testcellebygg på Bjerkvik Tekniske Verksted.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00