C01506 - Nybygg for motortestceller ved Bjerkvik Tekniske verksted - Generalentreprise

Information

52 - Contract notice
Offentligt udbud
22-08-2019 13:41 (GMT+02:00)
11-09-2019 12:00 (GMT+02:00)
Nej

Indkøber

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Thomas Ogne Thomas Ogne
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Forsvaret har inngått avtale med Hanwha Defence (HD) om anskaffelse av et nytt 155 mm artillerisystem for Hæren. Som en del av avtalen skal HD levere og installere utstyr for testing av motor og kraftpakke (motor + drivverk) ved Bjerkvik Tekniske Verksted (BTV).
Forsvarsbygg har fått i oppdrag å oppføre et nytt bygg for testutrustningen fra HD. Nybygget etableres som et tilbygg til eksisterende testcellebygg på BTV og skal inneholde testceller for motor og kraftpakke.
Oppdraget inkluderer grensesnitt og koordinering mot HDs leveranse.
Forsvarsbygg ønsker på denne bakgrunn tilbud på oppføring av nytt testcellebygg på Bjerkvik Tekniske Verksted.

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark