Dynamisk innkjøpsordning Maskinvare i kjøretøy og holdeplasser

Information

02 - Meddelande om upphandling
Selektivt förfarande
2019-06-27 14:18 (GMT+02:00)
2024-09-30 00:00 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

Kolumbus AS Kolumbus AS
Gunn Sissel Brasetvik Gunn Sissel Brasetvik
Pb 270, Sentrum
4002 Stavanger
Norge
914749360

Kort beskrivning

Kolumbus AS har til hensikt å opprette en dynamisk innkjøpsordning for å dekke behovet for maskinvare i kjøretøy og på holdeplasser. Se vedlagte leveransebeskrivelse for detaljer.

Alle som er kvalifisert til innkjøpsordningen vil kunne levere tilbud på utlysningene som blir lagt ut i den dynamiske innkjøpsordningen.

Se vedlagte kvalifikasjonsgrunnlag og Leveransebeskrivelse for mer informasjon.

Kolumbus AS vil i utgangspunktet benytte SSA-B på de ulike avrop.

Kvalifisering av leverandører vil skje i uke 30  2019 og deretter fortløpende.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige