Dynamisk innkjøpsordning Maskinvare i kjøretøy og holdeplasser

Hange

02 - Contract notice
Piiratud menetlus
27.06.2019 15:18 (GMT+03:00)
30.09.2024 1:00 (GMT+03:00)
No

Hankija

Kolumbus AS Kolumbus AS
Gunn Sissel Brasetvik Gunn Sissel Brasetvik
Pb 270, Sentrum
4002 Stavanger
Norra
914749360

Hanke lühikirjeldus

Kolumbus AS har til hensikt å opprette en dynamisk innkjøpsordning for å dekke behovet for maskinvare i kjøretøy og på holdeplasser. Se vedlagte leveransebeskrivelse for detaljer.

Alle som er kvalifisert til innkjøpsordningen vil kunne levere tilbud på utlysningene som blir lagt ut i den dynamiske innkjøpsordningen.

Se vedlagte kvalifikasjonsgrunnlag og Leveransebeskrivelse for mer informasjon.

Kolumbus AS vil i utgangspunktet benytte SSA-B på de ulike avrop.

Kvalifisering av leverandører vil skje i uke 30  2019 og deretter fortløpende.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Rävala 15, 10143 Tallinn, Eesti