Dynamisk innkjøpsordning Maskinvare i kjøretøy og holdeplasser

Informasjon

02 - Kunngjøring
Begrenset prosedyre
27.06.2019 14.18 (GMT+02:00)
30.09.2024 00.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Kolumbus AS Kolumbus AS
Gunn Sissel Brasetvik Gunn Sissel Brasetvik
Pb 270, Sentrum
4002 Stavanger
Norge
914749360

Kort beskrivelse

Kolumbus AS har til hensikt å opprette en dynamisk innkjøpsordning for å dekke behovet for maskinvare i kjøretøy og på holdeplasser. Se vedlagte leveransebeskrivelse for detaljer.

Alle som er kvalifisert til innkjøpsordningen vil kunne levere tilbud på utlysningene som blir lagt ut i den dynamiske innkjøpsordningen.

Se vedlagte kvalifikasjonsgrunnlag og Leveransebeskrivelse for mer informasjon.

Kolumbus AS vil i utgangspunktet benytte SSA-B på de ulike avrop.

Kvalifisering av leverandører vil skje i uke 30  2019 og deretter fortløpende.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00