Rustfrie trillebord til Nye UNN Narvik, Nye Hammerfest Sykehus og Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
03.01.2023 08.35 (GMT+01:00)
03.02.2023 12.00 (GMT+01:00)
23.01.2023 12.00 (GMT+01:00)
03.02.2023 12.00 (GMT+01:00)
Nei
Nei

Innkjøper

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Maylen Dreyer Maylen Dreyer
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver for konkurransen er Sykehusbygg HF og gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF.


Anskaffelsens formål er kjøp av rustfrie trillebord til Nye UNN Narvik Universitetssykehuset Nord-Norge HF (NUN), Nye Hammerfest Sykehus Finnmarkssykehuset HF (NHS) og Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I tillegg til det samlede omfang som er spesifisert i prisskjema, gjelder ytterligere en generell opsjon på supplering av utstyr på inntil 40 % av det i prisskjemaets oppgitte omfang i den enkelte delkonkurranse. Denne suppleringsopsjonen skal gjelde i inntil fire år etter dato for kontraktsignering for de tre helseforetakene.

I tillegg skal Narvik kommune (NK), Hammerfest kommune (HK), Norges arktiske universitet (UIT) og Sykehusapotek Nord (SANO) opsjon på kjøp av rustfrie trillebord. Opsjon skal ha en varighet på 4 år fra kontraktsignering.For nærmere beskrivelse av behov og konkurransen vises det til konkurransedokumentene. 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00