Rustfrie trillebord til Nye UNN Narvik, Nye Hammerfest Sykehus og Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
03.01.2023 9:35 (GMT+02:00)
03.02.2023 13:00 (GMT+02:00)
23.01.2023 13:00 (GMT+02:00)
03.02.2023 13:00 (GMT+02:00)
Ei
Ei

Hankija

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Maylen Dreyer Maylen Dreyer
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norra
916879067

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Oppdragsgiver for konkurransen er Sykehusbygg HF og gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF.


Anskaffelsens formål er kjøp av rustfrie trillebord til Nye UNN Narvik Universitetssykehuset Nord-Norge HF (NUN), Nye Hammerfest Sykehus Finnmarkssykehuset HF (NHS) og Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I tillegg til det samlede omfang som er spesifisert i prisskjema, gjelder ytterligere en generell opsjon på supplering av utstyr på inntil 40 % av det i prisskjemaets oppgitte omfang i den enkelte delkonkurranse. Denne suppleringsopsjonen skal gjelde i inntil fire år etter dato for kontraktsignering for de tre helseforetakene.

I tillegg skal Narvik kommune (NK), Hammerfest kommune (HK), Norges arktiske universitet (UIT) og Sykehusapotek Nord (SANO) opsjon på kjøp av rustfrie trillebord. Opsjon skal ha en varighet på 4 år fra kontraktsignering.For nærmere beskrivelse av behov og konkurransen vises det til konkurransedokumentene. 

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti