FOR 071-2020 IT-sikkerhetsrevisjon og rådgivning

Informasjon

102 - Frivillig kunngjøring av konkurranse til Doffin
08.12.2020 15.52 (GMT+01:00)
05.01.2021 12.00 (GMT+01:00)
15.12.2020 12.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norge
964338531

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Bergen kommune ved Enhet for digitale driftstjenester (EDD) ønsker, sammen med kommunene Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden å gjennomføre en IT-sikkerhetsrevisjon med sårbarhetsanalyse og inntrengningstest for å dokumentere status, samt identifisere og planlegge forbedringstiltak.

Den overordnede hensikten med revisjonen er å vurdere hvorvidt prosedyrer, rutiner og øvrige prosesser etterleves, samt om etablerte tekniske og organisatoriske tiltak er tilstrekkelige og oppfyller regulatoriske og kommunenes egne krav til informasjonssikkerhet og personvern.

Det er behov for å få en oversikt over situasjonen knyttet til IT-sikkerhet i de nevnte kommunene.

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00