FOR 071-2020 IT-sikkerhetsrevisjon og rådgivning

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
08.12.2020 15:52 (GMT+01:00)
05.01.2021 12:00 (GMT+01:00)
15.12.2020 12:00 (GMT+01:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norwegen
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune ved Enhet for digitale driftstjenester (EDD) ønsker, sammen med kommunene Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden å gjennomføre en IT-sikkerhetsrevisjon med sårbarhetsanalyse og inntrengningstest for å dokumentere status, samt identifisere og planlegge forbedringstiltak.

Den overordnede hensikten med revisjonen er å vurdere hvorvidt prosedyrer, rutiner og øvrige prosesser etterleves, samt om etablerte tekniske og organisatoriske tiltak er tilstrekkelige og oppfyller regulatoriske og kommunenes egne krav til informasjonssikkerhet og personvern.

Det er behov for å få en oversikt over situasjonen knyttet til IT-sikkerhet i de nevnte kommunene.

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen