FOR 071-2020 IT-sikkerhetsrevisjon og rådgivning

Hange

102 - Voluntary contract notice to Doffin
08.12.2020 16:52 (GMT+02:00)
05.01.2021 13:00 (GMT+02:00)
15.12.2020 13:00 (GMT+02:00)
Ei

Hankija

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norra
964338531

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Bergen kommune ved Enhet for digitale driftstjenester (EDD) ønsker, sammen med kommunene Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden å gjennomføre en IT-sikkerhetsrevisjon med sårbarhetsanalyse og inntrengningstest for å dokumentere status, samt identifisere og planlegge forbedringstiltak.

Den overordnede hensikten med revisjonen er å vurdere hvorvidt prosedyrer, rutiner og øvrige prosesser etterleves, samt om etablerte tekniske og organisatoriske tiltak er tilstrekkelige og oppfyller regulatoriske og kommunenes egne krav til informasjonssikkerhet og personvern.

Det er behov for å få en oversikt over situasjonen knyttet til IT-sikkerhet i de nevnte kommunene.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti