FOR 071-2020 IT-sikkerhetsrevisjon og rådgivning

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
08-12-2020 15:52 (GMT+01:00)
05-01-2021 12:00 (GMT+01:00)
15-12-2020 12:00 (GMT+01:00)
Nej

Indkøber

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norge
964338531

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Bergen kommune ved Enhet for digitale driftstjenester (EDD) ønsker, sammen med kommunene Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden å gjennomføre en IT-sikkerhetsrevisjon med sårbarhetsanalyse og inntrengningstest for å dokumentere status, samt identifisere og planlegge forbedringstiltak.

Den overordnede hensikten med revisjonen er å vurdere hvorvidt prosedyrer, rutiner og øvrige prosesser etterleves, samt om etablerte tekniske og organisatoriske tiltak er tilstrekkelige og oppfyller regulatoriske og kommunenes egne krav til informasjonssikkerhet og personvern.

Det er behov for å få en oversikt over situasjonen knyttet til IT-sikkerhet i de nevnte kommunene.

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark