Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (prækvalifikation)

Information

02 - Meddelande om upphandling
Selektivt förfarande
2019-07-31 11:03 (GMT+02:00)
2019-08-12 12:00 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

SamAqua SamAqua
SamAqua SamAqua
Nicolaj Rosander Nicolaj Rosander
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Danmark
34216169

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

SamAqua udbyder rammeaftaler på Teknisk Rådgivning for sin ejerkreds. På udbuds tidspunktet har 5 ejere (selskaber) tilsluttet sig kontrakten, men der er option på at alle øvrige selskaber kan tilslutte sig i kontraktperioden.

Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (prækvalifikation): https://permalink.mercell.com/98457732.aspx
Delaftale 2 - Transport af spildevand (prækvalifikation): https://permalink.mercell.com/98457470.aspx
Delaftale 3 - Rensning af spildevand (prækvalifikation): https://permalink.mercell.com/98457261.aspx
Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (prækvalifikation): https://permalink.mercell.com/98457229.aspx

Detta är det första steget i ett tvåstegs upphandlingsförfarande. Nästa steg är själva budprocessen. För att se anbudet och relaterade dokument, klicka på den här länken: Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (tilbudsfasen)

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Bilag 01 - Tilbudsliste.xlsx 35 KB
Bilag 02 - Udkast til rådgiveraftale.pdf 221 KB
Bilag 02A - ATR-skema.pdf 161 KB
Bilag 02B - Udkast til Databehandleraftale.pdf 318 KB
Bilag 03 - Konsortieerklæring.docx 62 KB
Bilag 04 - Arbejdsklausul.pdf 616 KB
Bilag 05 - ABR Forenklet.pdf 130 KB
Bilag A - Casebeskrivelse - Delaftale 1 Kompetenceområde, vand.pdf 187 KB
Bilag B - Casebeskrivelse - Delaftale 2 Kompetenceområde, transport af spildevand.pdf 196 KB
Bilag C - Casebeskrivelse - Delaftale 4 Kompetenceområde, varme gas køl.pdf 183 KB
Bilag E - Dokumentation af evalueringsmetode - Delaftale 1,2 og 4.xlsx 21 KB
Bilag F - Dokumentation af evalueringsmetode - Delaftale 3.xlsx 23 KB
Rammeaftale - Teknisk Rådgivning.pdf 304 KB
Bilag D - Spørgeskema til udvælgelse.xlsx 18 KB
Udbudsbetingelser - Teknisk Rådgivning.pdf 318 KB

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige