Nicolaj Rosander

Indkøbs- og Udbudskonsulent

Upphandlingar

Titel Sista anbudsdag
Genudbud af Datakommunikation Status Quo til SamAquas ejere
Datakommunikation Status Quo til SamAquas ejere (Profylaksebekendtgørelse)
Indsamling af midi-/vippe-/frontloadercontainere og nedgravede løsninger for Vand & Affald 2020-05-18 23:59
Intern transport af tyndslam og tømning af sandfang og olieudskillere for Provas 2020-04-24 23:59
9 MW Gaskedel til Langelandsvej 20 2020-03-30 23:59
Containerkørsel fra genbrugsstationer for NFS Renovation A/S 2020-01-22 10:00
Delaftale 3: Containerkørsel fra Ørbæk GBS 2020-01-22 10:00
Delaftale 2: Containerkørsel fra Ullerslev GBS 2020-01-22 10:00
Delaftale 1: Containerkørsel fra Nyborg GBS & Komprimatorstationen i Nyborg 2020-01-22 10:00
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (tilbudsfasen)
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (tilbudsfasen)
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (tilbudsfasen)
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (tilbudsfasen)
Tilbudsfase - Fælles Forbrugsafregning - SamAqua
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (tilbudsfasen) 2019-10-11 23:59
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (tilbudsfasen) 2019-10-11 23:59
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (tilbudsfasen) 2019-10-11 23:59
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (tilbudsfasen) 2019-10-11 23:59
Langeland Forsyning - Transport og modtagelse af forbrændingsegnet affald
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart.
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (prækvalifikation) 2019-08-12 12:00
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (prækvalifikation) 2019-08-12 12:00
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (prækvalifikation) 2019-08-12 12:00
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (prækvalifikation) 2019-08-12 12:00
Poser til madaffald, samt plastsække - udbud med forhandling
Poser til madaffald, samt plastsække
Poser til madaffald, samt plastsække 2019-06-18 09:00
Del 2: Transport af affald 2019-07-05 23:59
Del 1: Forbrænding af egnet affald 2019-07-05 23:59
Langeland Forsyning - Transport og modtagelse af forbrændingsegnet affald 2019-07-05 23:59
Prækvalifikation - Fælles Forbrugsafregning - SamAqua 2019-06-28 23:59
(20.03.19) Genudbud af Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere)
Tilbudsfase - Fælles Forbrugsafregning - SamAqua 2019-09-02 23:59
(20.03.19) Genudbud af Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere) 2019-05-13 23:59
Høring - Levering, vedligeholdelse og support af et nyt Forbrugsafregningssystem
Genudbud af Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere)
Genudbud af Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere) 2019-03-22 12:00
Genudbud af Forsikringsmæglerydelser
Genudbud af Forsikringsmæglerydelser 2019-01-21 08:00
Annullering af Udbud på maskin entreprise Ejby Mølle
Vandcenter Syd og Vand & Affald - Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam
Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam
Delaftale 2 - Provas 2016-09-14 12:00
Delaftale 1 - VCS og V&A 2016-09-14 12:00
Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam 2016-09-14 12:00
Forsikringsmæglerydelser
Forsikringsmæglerydelser 2018-11-29 08:00
Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (tilbudsfasen)
Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (tilbudsfasen)
Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (tilbudsfasen)
Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (tilbudsfasen)
Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere)
Høring - Forsikringsmæglerydelser
Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (prækvalifikation) 2018-10-22 10:00
Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (prækvalifikation) 2018-10-22 10:00
Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (prækvalifikation) 2018-10-22 10:00
Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (prækvalifikation) 2018-10-22 10:00
Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere) 2018-09-18 08:00
Høring - Affaldsposer til madspande
Høring - Teknisk Rådgivning
Høring - Affaldsbeholdere og spande
Prærørsleverancer og smedearbejde 2018
Prærørsleverancer og smedearbejde 2018 2018-02-26 10:00
Prærørsleverancer og smedearbejde 2018 2018-02-26 10:00
Maskinentreprise Ejby Mølle Indløb 2018-02-12 10:00
Vedligeholdelse af grønne områder
Vedligeholdelse af Grønne Områder
Delaftale 3 - Fredericia Spildevand og Energi A/S 2017-11-30 13:00
Delaftale 2 - Svendborg, Vand & Affald 2017-11-30 13:00
Delaftale 1 - Vandcenter Syd A/S 2017-11-30 13:00
Vedligeholdelse af Grønne Områder 2017-11-30 13:00
Certificering af SamAqua selskaber - Rammeaftale
Certificering af SamAqua selskaber - Rammeaftale 2017-08-21 13:00
Indkøb af TV-inspektionsbil
Tømning af bundfældnings- og samletanke (Genudbud)
Indkøb af TV-inspektionsbil 2017-05-01 23:59
Renovationsbeholdere (Genudbud)
Vandcenter Syd og Vand & Affald - Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud)
Delaftale 2 2017-03-15 23:59
Delaftale 1 2017-03-15 23:59
Tømning af bundfældnings- og samletanke (Genudbud) 2017-03-15 23:59
Tømning af bundfældnings- og samletanke (Genudbud). 2017-03-15 23:59
Vandcenter Syd og Vand og Affald — Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud). 2017-02-13 16:00
Renovationsbeholdere (Genudbud). 2017-03-08 23:59
Renovationsbeholdere (Genudbud) 2017-03-08 23:59
Delaftale 2 – Tyndslam 2017-02-13 16:00
Delaftale 1 – Ristegods, Fedt, Sand og Biomasse 2017-02-13 16:00
Vandcenter Syd og Vand & Affald - Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud) 2017-02-13 16:00
Renovationsbeholdere.
Renovationsbeholdere
Renovationsbeholdere 2017-01-04 12:00
Vandcenter Syd og Vand og Affald — Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud). 2017-02-06 12:00
Vandcenter Syd og Vand og Affald — Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud). 2017-01-17 12:00
Høring - Tømning af bundfældnings- og samletanke (Genudbud) 2016-12-19 08:00
Tømning af bundfældnings- og samletanke
Delaftale 2 – Tyndslam 2016-11-23 08:00
Delaftale 1 – Ristegods, Fedt, Sand og Biomasse 2016-11-23 08:00
Vandcenter Syd og Vand & Affald - Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam 2016-11-23 08:00
Delaftale 2 - Samletanke hos Provas (option) 2016-11-23 23:59
Delaftale 1 - Alle selskaber 2016-11-23 23:59
Tømning af bundfældnings- og samletanke 2016-11-23 23:59
Høring - Tømning af bundfældnings- og samletanke
Høring - Tømning af bundfældnings- og samletanke. 2016-10-24 08:00
Tildeling af kontrakt på rengøringsydelser
Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam. 2016-08-29 12:00
Delaftale 2 - Provas, Haderslev - OPTION 2016-07-08 16:00
Delaftale 2 - Vand & Affald, Svendborg 2016-07-08 16:00
Delaftale 2 - Vandcenter Syd, Odense 2016-07-08 16:00
Delaftale 1 - Provas, Haderslev 2016-07-08 16:00
Delaftale 1 - Vand & Affald, Svendborg 2016-07-08 16:00
Delaftale 1 - Vandcenter Syd, Odense 2016-07-08 16:00
Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam 2016-07-08 16:00
Høring - Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam 2016-05-25 12:00
Prækvalifikation - Udbud af rengøringsydelser for SamAqua's ejerkredS 2016-06-09 12:00
Rengøringsydelser 2016-05-05 12:00

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige