Projektledare – stöd för utveckling av aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen MK UH 2019/00003

Information

2019-01-11 11:13 (GMT+01:00)
2019-01-25 16:00 (GMT+01:00)
Nej
Nej

Inköpare

Mora Kommun Mora Kommun
Maja Mossberg Maja Mossberg
Upphandlingsenheten
79280 Mora
Sverige
212000-2213

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Mora kommun söker på detta sätt externt stöd i arbetet att ta fram en utvecklad arbetsmodell för ett framgångsrikt och ändamålsenligt arbete i linje med diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. För detta uppdrag avser Mora kommun att anlita en projektledare med expertkunskaper inom området.  Arbetet ska dels utmynna i en arbetsmodell utifrån ovanstående ambitioner, dels i en dokumentation som uppfyller diskrimineringslagens krav (3 kap. 13 §).

Strukturerade dokument

Namn
Förfrågan Projektledare – stöd för utveckling av aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen
Avtalsvillkor Projektledare – stöd för utveckling av aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige