Projektledare – stöd för utveckling av aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen MK UH 2019/00003

Information

1/11/2019 11:13 AM (GMT+01:00)
1/25/2019 4:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Mora Kommun Mora Kommun
Maja Mossberg Maja Mossberg
Upphandlingsenheten
79280 Mora
Sweden
2120002213

Short description

Mora kommun söker på detta sätt externt stöd i arbetet att ta fram en utvecklad arbetsmodell för ett framgångsrikt och ändamålsenligt arbete i linje med diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. För detta uppdrag avser Mora kommun att anlita en projektledare med expertkunskaper inom området.  Arbetet ska dels utmynna i en arbetsmodell utifrån ovanstående ambitioner, dels i en dokumentation som uppfyller diskrimineringslagens krav (3 kap. 13 §).

Dynamic documents

Name
Förfrågan Projektledare – stöd för utveckling av aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen
Avtalsvillkor Projektledare – stöd för utveckling av aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway