Scenteknik

Information

Förenklad upphandling
2018-11-15 16:02 (GMT+01:00)
2018-12-17 23:59 (GMT+01:00)

Inköpare

Got Event AB Got Event AB
Lennart Lindman
Box 349
40125 Göteborg
Sverige

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Upphandling av ramavtal för inköp av scenteknik/ utrustning till Got Event AB.

Upphandlingens omfattning

Ramavtalet omfattar leverans av scenteknisk utrustning för löpande avrop. Såsom t.ex. belysning, belysnings-styrning och rigg-utrustning.

Samt i vissa förekommande fall hyra av utrustning för komplettering av befintlig teknik.

Ramavtalet är ett avtal utan volymförpliktelser. Verksamhet som berör ramavtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten. Det kan finnas redan gällande avtal för verksamhet som berör ramavtalets område. Dessa avtal upphör inte att gälla i anledning av detta ramavtal.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska.

Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det ärbolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2019-05-31 För det fall upphandlingen blir föremål för överprövning är leverantören bunden av anbudet fram till och med två månader efter den tid då överprövningen avslutats genom lagakraftvunnen dom/beslut.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Upphandlingsdokument-1.pdf 421 KB
Bilaga 1 prisbilaga scenteknik.xlsx 20 KB

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige