Bruņota transporta pretterorisma operāciju atbalstam iegāde

Information

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning
2018-11-03 09:40 (GMT+01:00)

Inköpare

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Elīna Brūniņa Elīna Brūniņa
Ernestīnes iela 34
1046 Rīga
Lettland
90009225180

Tilldelningsinformation

Section V: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
Līgums Nr.: 1
Nosaukums
Bruņota transporta pretterorisma operāciju atbalstam iegāde
V.1) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums
13.09.2018
V.2) Informācija par piedāvājumiem:
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
V.3) Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības
ASC Amored Specialty Cars GmbH
354568
Keltenstr. 26-28
72766 Reutlingen
Germany
Tālrunis: +371 497127999960
E-pasts: e.atia@asc-germany.de
Fakss: +371 497127929850
V.4) Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība
Vērtība:
Valūta: 3 844 000 EUR
Bez PVN
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība:
Valūta: 3 844 000 EUR
Bez PVN
V.5) Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi:

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige