Upphandling av ramavtal för radiometriska analyser

Information

02 - Meddelande Om Upphandling
Öppet förfarande
2016-12-13 09:46 (GMT+01:00)
2016-12-08 23:59 (GMT+01:00)
2016-12-01 23:59 (GMT+01:00)
2016-12-08 23:59 (GMT+01:00)

Inköpare

Strålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten
Hans Erik Hansson Hans Erik Hansson
Solna Strandväg 96
17116 Stockholm
Sverige
202100-5737

Anbudet er kansellert

Kort beskrivning

Strålsäkerhetsmyndigheten inbjuder att lämna anbud på följande anbudsområden avseende Radiometriska analyser inom Strålsäkerhetsmyndighetens miljöövervakningsprogram;

1.      Mätning av radioaktiva ämnen i biotaprover, delvis provberedda

2.      Mätning av radioaktiva ämnen i fisk- och musselprover ej provberedda

3.      Mätning av radioaktiva ämnen i torkade sedimentprover

4.      Mätning av radioaktiva ämnen i ej torkade sedimentprover

5.      Mätning av radioaktiva ämnen i dricksvatten

6.      Mätning av radioaktiva ämnen i blandad kost

Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas var för sig.

Upphandlingen avser ramavtal omfattande två (2) års avtalsperiod med möjlighet att förlänga avtalet upp till ytterligare två år. Preliminär avtalsperiod är fr o m 2017-01-01 t o m 2019-12-31 exklusive eventuell förlängning. Observera att avtalsperiodens start är preliminär och kan komma att ändras.

Observera! Förfrågningsunderlag ska ej begäras ut hos upphandlande myndighet. För att ta del av förfrågningsunderlaget till denna upphandling klickar du på ”Anmäl intresse” i Mercells databas. Fyll sedan i dina kontaktuppgifter så skickas ett lösenord till dig. Med lösenordet kan du smidigt gå in i upphandlingen och lägga anbud direkt på webben. Klicka på ”Jag vill lämna anbud” för fullständig dokumentation.

 

Om du befinner dig i annan annonsdatabas vänligen följ länken:
http://se.mercell.com/Permalink/62015991.aspx

 

Vid frågor gällande Mercell, vänligen kontakta Mercell support telefon: 031-360 60 00
Se även bifogade dokument.

Med vänliga hälsningar
Strålsäkerhetsmyndigheten

Hans Erik Hansson

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Bilaga 1 Kravspecifikation.docx 619 KB
Bilaga 2 Kommersiella villkor.pdf 298 KB
Bilaga 3 mall för leveransavtal.pdf 150 KB
Bilaga 4 Sanningsförsäkran.pdf 135 KB
Bilaga 5 Direktiv att lämna elektroniska anbud.pdf 127 KB
Förfrågningsunderlag.pdf 398 KB

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige