Upphandling av ramavtal för radiometriska analyser

Hankinnan yleistiedot

02 - Hankintailmoitus
Avoin menettely
13.12.2016 10.46 (GMT+02:00)
9.12.2016 0.59 (GMT+02:00)
2.12.2016 0.59 (GMT+02:00)
9.12.2016 0.59 (GMT+02:00)

Hankintayksikkö

Strålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten
Hans Erik Hansson Hans Erik Hansson
Solna Strandväg 96
17116 Stockholm
Ruotsi
202100-5737

Hankinta on peruttu

Lyhyt kuvaus

Strålsäkerhetsmyndigheten inbjuder att lämna anbud på följande anbudsområden avseende Radiometriska analyser inom Strålsäkerhetsmyndighetens miljöövervakningsprogram;

1.      Mätning av radioaktiva ämnen i biotaprover, delvis provberedda

2.      Mätning av radioaktiva ämnen i fisk- och musselprover ej provberedda

3.      Mätning av radioaktiva ämnen i torkade sedimentprover

4.      Mätning av radioaktiva ämnen i ej torkade sedimentprover

5.      Mätning av radioaktiva ämnen i dricksvatten

6.      Mätning av radioaktiva ämnen i blandad kost

Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas var för sig.

Upphandlingen avser ramavtal omfattande två (2) års avtalsperiod med möjlighet att förlänga avtalet upp till ytterligare två år. Preliminär avtalsperiod är fr o m 2017-01-01 t o m 2019-12-31 exklusive eventuell förlängning. Observera att avtalsperiodens start är preliminär och kan komma att ändras.

Observera! Förfrågningsunderlag ska ej begäras ut hos upphandlande myndighet. För att ta del av förfrågningsunderlaget till denna upphandling klickar du på ”Anmäl intresse” i Mercells databas. Fyll sedan i dina kontaktuppgifter så skickas ett lösenord till dig. Med lösenordet kan du smidigt gå in i upphandlingen och lägga anbud direkt på webben. Klicka på ”Jag vill lämna anbud” för fullständig dokumentation.

 

Om du befinner dig i annan annonsdatabas vänligen följ länken:
http://se.mercell.com/Permalink/62015991.aspx

 

Vid frågor gällande Mercell, vänligen kontakta Mercell support telefon: 031-360 60 00
Se även bifogade dokument.

Med vänliga hälsningar
Strålsäkerhetsmyndigheten

Hans Erik Hansson

Hankinta-asiakirjat

Tiedosto Koko
Bilaga 1 Kravspecifikation.docx 619 KB
Bilaga 2 Kommersiella villkor.pdf 298 KB
Bilaga 3 mall för leveransavtal.pdf 150 KB
Bilaga 4 Sanningsförsäkran.pdf 135 KB
Bilaga 5 Direktiv att lämna elektroniska anbud.pdf 127 KB
Förfrågningsunderlag.pdf 398 KB

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600