Beverīnas novada pašvaldība - Upphandlingar

Beverīnas novada pašvaldība
"Pagastmāja"
LV-4224 Beverīnas novads
Lettland
Org.nr: 90009115285

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige