Beverīnas novada pašvaldība - Tenders

Beverīnas novada pašvaldība
"Pagastmāja"
LV-4224 Beverīnas novads
Латвия
Регистрационный номер: 90009115285

No results

Название Department Опубликованные
Iepirkuma plāni: Daudzfunkcionālās ēkas "Pagastmāja" pārbūve, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.04.2019
Iepirkuma plāni: Beverīnas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.g.grozījumu izstrāde, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.04.2019
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu iegāde Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēm, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.04.2019
Iepirkuma plāni: Kurināmo granulu iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.04.2019
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.04.2019
Iepirkuma plāni: Grants seguma ceļu virsmu atjaunošana, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.04.2019
Iepirkuma plāni: Septisko notekūdeņu pieņemšanas un šķaidīšanas tvertņu izbūve, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.04.2019
Iepirkuma plāni: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbi, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.05.2020
Iepirkuma plāni: Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.05.2020
Iepirkuma plāni: Kurināmo granulu iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05.05.2020
Iepirkuma plāni: Kurināmās koksnes šķeldas iegāde, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.05.2020
Iepirkuma plāni: Bioloģiskās attīrīšanas iekārtu izbūve, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.05.2020
Iepirkuma plāni: Jumta maiņa "Pagastmāja", 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.05.2020
Iepirkuma plāni: Trikātas pilskalna avārijas stāvokļa novēršana, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.05.2020
Iepirkuma plāni: Gājēju ceļa izbūve, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.05.2020
Iepirkuma plāni: Grants ceļa seguma atjaunošanas darbi, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.05.2020

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00