R01587, R01582 Sommer- og vintervedlikehold ved Kolsås leir

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Öppet förfarande
2024-04-15 10:29 (GMT+02:00)
2024-05-13 12:00 (GMT+02:00)
2024-05-03 12:00 (GMT+02:00)

Inköpare

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Marita Graue Eide Marita Graue Eide
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Avtalen skal dekke behov for sommer- og vintervedlikehold ved Kolsås leir. Avtalen er fordelt på to delkontrakter. Delkontrakt 1 gjelder sommervedlikehold og delkontrakt 2 gjelder vintervedlikehold. 

Status

För att delta i en eller flera nedanstående delkontrakt, klicka på det relevanta delkontraktet. Väl inne på delkontraktet kan du anmäla ditt intresse genom att klicka på knappen ”Visa intresse”.

Titel Status
R01587 Sommervedlikehold Tilldelad
R01582 Vintervedlikehold Tilldelad

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Del I Innbydelse.pdf 464 KB
Del I Tilbudsbrev.docx 40 KB
Del II - Flerårig avtale.pdf 195 KB
Del II Vedlegg 1 Endringer til Forsvarsbyggs generelle kontraktsvilkår for rammeavtaler.docx 142 KB
Del II Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser for faste ytelser og avrop.pdf 312 KB
Del II Vedlegg 4 Godkjente underleverandører.pdf 26 KB
Del III Vedlegg 7 Oppdragsbeskrivelse.pdf 30 KB
Del III Vedlegg 7a Postbeskrivelse med prisposter.pdf 356 KB
Del III Vedlegg 7b Kart sommervedlikehold.pdf 1,05 MB
Del III Vedlegg 7c Kart vintervedlikehold.pdf 605 KB
Del III Vedlegg 7d Liste over maskiner og kjøretøy.xlsx 78 KB
Del III Vedlegg 8 Sikkerhet.pdf 569 KB
Del III Vedlegg 10 CV Mal.docx 26 KB
Del III Vedlegg 11 Skjema for Sikker Jobbanalyse (SJA).pdf 228 KB
Del II Vedlegg 2 Avtalens spesielle bestemmelser.pdf 96 KB

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige