R01587, R01582 Sommer- og vintervedlikehold ved Kolsås leir

Hange

eForm 16 Contract notice — standard regime
Avatud menetlus
15.04.2024 11:29 (GMT+03:00)
13.05.2024 13:00 (GMT+03:00)
03.05.2024 13:00 (GMT+03:00)

Hankija

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Marita Graue Eide Marita Graue Eide
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norra
975950662

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Avtalen skal dekke behov for sommer- og vintervedlikehold ved Kolsås leir. Avtalen er fordelt på to delkontrakter. Delkontrakt 1 gjelder sommervedlikehold og delkontrakt 2 gjelder vintervedlikehold. 

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Title Status
R01587 Sommervedlikehold Otsustatud
R01582 Vintervedlikehold Otsustatud

Hankele lisatud dokumendid

Dokumendi nimi Faili suurus
Del I Innbydelse.pdf 464 KB
Del I Tilbudsbrev.docx 40 KB
Del II - Flerårig avtale.pdf 195 KB
Del II Vedlegg 1 Endringer til Forsvarsbyggs generelle kontraktsvilkår for rammeavtaler.docx 142 KB
Del II Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser for faste ytelser og avrop.pdf 312 KB
Del II Vedlegg 4 Godkjente underleverandører.pdf 26 KB
Del III Vedlegg 7 Oppdragsbeskrivelse.pdf 30 KB
Del III Vedlegg 7a Postbeskrivelse med prisposter.pdf 356 KB
Del III Vedlegg 7b Kart sommervedlikehold.pdf 1,05 MB
Del III Vedlegg 7c Kart vintervedlikehold.pdf 605 KB
Del III Vedlegg 7d Liste over maskiner og kjøretøy.xlsx 78 KB
Del III Vedlegg 8 Sikkerhet.pdf 569 KB
Del III Vedlegg 10 CV Mal.docx 26 KB
Del III Vedlegg 11 Skjema for Sikker Jobbanalyse (SJA).pdf 228 KB
Del II Vedlegg 2 Avtalens spesielle bestemmelser.pdf 96 KB

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti