Evaluering av kunstnerassistentordningen

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
2020-12-08 13:28 (GMT+01:00)
2021-01-14 12:00 (GMT+01:00)
2021-01-07 12:00 (GMT+01:00)
Nej

Inköpare

Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norge
971527412

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Kulturrådets kunstnerassistentordning knytter seg til det visuelle kunstfeltet og skal bidra til å utvikle unge kunstnerskap ved å gi kunstnere i etableringsfasen mulighet til å jobbe som assistent for mer etablerte kollegaer i en 50 prosent stilling i en periode på inntil to år.

Kulturrådet ønsker nå en ekstern evaluering av ordningen.

Rammen for prosjektet er NOK 480.000,- eks. mva. Oppdraget ønskes ferdigstilt innen 18. juni 2021. Ferdigstillelse av selve publikasjonen i Kulturrådets regi kommer i etterkant av dette.

Resultatene av oppdraget skal offentliggjøres etter overlevering, jfr. bilag 6, ref. avtalens pkt. 7.  Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til oppdragets resultater har en balansert fordeling mellom oppdragsgiver og leverandør, jfr. bilag 6, ref. avtalens pkt. 7.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige