Evaluering av kunstnerassistentordningen

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
12/8/2020 1:28 PM (GMT+01:00)
1/14/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
1/7/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norway
971527412

Closing date has passed.

Short description

Kulturrådets kunstnerassistentordning knytter seg til det visuelle kunstfeltet og skal bidra til å utvikle unge kunstnerskap ved å gi kunstnere i etableringsfasen mulighet til å jobbe som assistent for mer etablerte kollegaer i en 50 prosent stilling i en periode på inntil to år.

Kulturrådet ønsker nå en ekstern evaluering av ordningen.

Rammen for prosjektet er NOK 480.000,- eks. mva. Oppdraget ønskes ferdigstilt innen 18. juni 2021. Ferdigstillelse av selve publikasjonen i Kulturrådets regi kommer i etterkant av dette.

Resultatene av oppdraget skal offentliggjøres etter overlevering, jfr. bilag 6, ref. avtalens pkt. 7.  Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til oppdragets resultater har en balansert fordeling mellom oppdragsgiver og leverandør, jfr. bilag 6, ref. avtalens pkt. 7.

Files (click "Show interest" to get access)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00