Herlev Boligselskab - Udbud af Rengøring og Vinduespolering 2020

Information

2020-09-24 11:09 (GMT+02:00)
2020-08-21 09:00 (GMT+02:00)

Inköpare

Servicemægleren A/S Servicemægleren A/S
Emil Meldgaard Emil Meldgaard
Hovedgaden 54
8220 Brabrand
Danmark
18619385

Anbudet er kansellert

Kort beskrivning

Ovennævnte udbud af rengøring og vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Herlev Boligselskab.

Opgaven omhandler hovedsageligt rengøring af trappeopgange, vaskerier, enkelte selskabs-/opholdslokaler mv.

Der henvises i øvrigt til Ordregivers hjemmeside for yderligere information om afdelingerne:
http://herlev-boligselskab.dk/afdelinger

Afdelingerne er som følger (se særligt Bilag B, afsnit 9 for yderligere information):
Banevænget1. oktober 2020
Kilometergården1. oktober 2020
Kirkehøj Etagehus1. oktober 2020
Herlev Ringgård1. oktober 2020
Edison park1. oktober 2020
Opgaven er ikke opdelt i delaftaler.

Detta är steg 2 i en tvåstegs upphandling. Klicka på den här länken för att se förkvalificeringen och relaterade dokument: Herlev Boligselskab - Udbud af Rengøring og Vinduespolering 2020 - Prækvalifikation

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige