BY & HAVN - Udbud af rengøring og vinduespolering 2020

Information

2020-06-03 13:26 (GMT+02:00)
2020-06-04 12:00 (GMT+02:00)

Inköpare

Servicemægleren A/S Servicemægleren A/S
Emil Meldgaard Emil Meldgaard
Hovedgaden 54
8220 Brabrand
Danmark
18619385

Anbudet er kansellert

Kort beskrivning

Ovennævnte udbud af rengøring og vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af BY & HAVN.

Opgaven omfatter rengøring og vinduespolering hos BY & HAVN – beliggende på flere adresser i Københavnsområdet. 


Opgaven er ikke opdelt i delaftaler.

Detta är steg 2 i en tvåstegs upphandling. Klicka på den här länken för att se förkvalificeringen och relaterade dokument: BY & HAVN - Udbud af Rengøring & Vinduespolering 2020 - Prækvalifikation

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige