Kildesorteret organisk dagrenovation

Information

03 - Meddelande om tilldelning av kontrakt
Öppet förfarande
2019-11-10 08:52 (GMT+01:00)

Inköpare

SamAqua SamAqua
Bjarne Petersen Bjarne Petersen
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Danmark
34216169

Kort beskrivning

Modtagelse af KOD (kildesorteret organisk dagrenovation) til forbehandling (pulpning)

Detta är steg 2 i en tvåstegs upphandling. Klicka på den här länken för att se förkvalificeringen och relaterade dokument: Kildesorteret organisk dagrenovation

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige