(AS LVM MI 2019/286_I) Meža meliorācijas sistēmas "Lipšu masīvs" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā; SIA "AM Melio" (40103748247); 13 800 EUR

Information

Avslutade upphandlingar
2019-09-04 16:35 (GMT+02:00)

Inköpare

Latvijas valsts meži AS Latvijas valsts meži AS
Marika Strauss
Vaiņodes iela 1
1111 Rīga
Lettland
40003466281

Tilldelningsinformation

Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkums

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

30/08/2019 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

7

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

7

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

7

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai


IV.3. Informācija par uzvarētāju
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM Melio", 40103748247

Pasta adrese

Burtnieku nov., Rencēnu pag., "Kālīši"

Pilsēta / novads

Burtnieku nov.

Pasta indekss

4232

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 13800    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 13800    Valūta: EUR

Dokument

Namn Filstorlek
3.Pielikums_IepirkumaLigumaProjekts_286_I.pdf 286 KB
849038_201908091500.zip 13,07 MB
849138_201908091500.zip 111 KB
Nolikums_MMSLipsumasivsBPIzstrade2019_286I.pdf 266 KB

Vår upphandlingsbevakning håller koll på upphandlingar inom er bransch med daglig uppdatering per e-post.

Med vår upphandlingsbevakning får du som leverantör de mest relevanta uppdragen och att du inte missar några potentiella affärer.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige