(AS LVM MI 2019/286_I) Meža meliorācijas sistēmas "Lipšu masīvs" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā; SIA "AM Melio" (40103748247); 13 800 EUR

Information

Vergebene Aufträge
04.09.2019 16:35 (GMT+02:00)

Buyer

Latvijas valsts meži AS Latvijas valsts meži AS
Marika Strauss
Vaiņodes iela 1
1111 Rīga
Lettland
40003466281

Assignment text

Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkums

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

30/08/2019 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

7

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

7

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

7

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai


IV.3. Informācija par uzvarētāju
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM Melio", 40103748247

Pasta adrese

Burtnieku nov., Rencēnu pag., "Kālīši"

Pilsēta / novads

Burtnieku nov.

Pasta indekss

4232

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 13800    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 13800    Valūta: EUR

Files

Name Size
3.Pielikums_IepirkumaLigumaProjekts_286_I.pdf 286 KB
849038_201908091500.zip 13,07 MB
849138_201908091500.zip 111 KB
Nolikums_MMSLipsumasivsBPIzstrade2019_286I.pdf 266 KB

Mercell Support

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 60
Mercell Support | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norwegen