Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (tilbudsfasen)

Information

2019-09-09 10:59 (GMT+02:00)
2019-10-11 23:59 (GMT+02:00)
2019-09-27 12:00 (GMT+02:00)
Nej
Nej

Inköpare

SamAqua SamAqua
Nicolaj Rosander Nicolaj Rosander
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Danmark
34216169

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

SamAqua udbyder rammeaftaler på Teknisk Rådgivning for sin ejerkreds. På udbuds tidspunktet har 5 ejere (selskaber) tilsluttet sig kontrakten, men der er option på at alle øvrige selskaber kan tilslutte sig i kontraktperioden.

Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand: https://permalink.mercell.com/98457732.aspx
Delaftale 2 - Transport af spildevand: https://permalink.mercell.com/98457470.aspx
Delaftale 3 - Rensning af spildevand: https://permalink.mercell.com/98457261.aspx
Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl: https://permalink.mercell.com/98457229.aspx

Detta är steg 2 i en tvåstegs upphandling. Klicka på den här länken för att se förkvalificeringen och relaterade dokument: Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (prækvalifikation)

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige