Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (tilbudsfasen)

Informasjon

09.09.2019 10.59 (GMT+02:00)
11.10.2019 23.59 (GMT+02:00)
27.09.2019 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

SamAqua SamAqua
Nicolaj Rosander Nicolaj Rosander
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Danmark
34216169

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

SamAqua udbyder rammeaftaler på Teknisk Rådgivning for sin ejerkreds. På udbuds tidspunktet har 5 ejere (selskaber) tilsluttet sig kontrakten, men der er option på at alle øvrige selskaber kan tilslutte sig i kontraktperioden.

Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand: https://permalink.mercell.com/98457732.aspx
Delaftale 2 - Transport af spildevand: https://permalink.mercell.com/98457470.aspx
Delaftale 3 - Rensning af spildevand: https://permalink.mercell.com/98457261.aspx
Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl: https://permalink.mercell.com/98457229.aspx

Dette er trinn 2 i en to-trinns anskaffelse. For å se på prekvalifiseringen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (prækvalifikation)

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00