Offentlig udbud af Totalrådgivning i forbindelse med renovering af Bellahøj Svømmestadion

Information

02 - Meddelande om upphandling
Öppet förfarande
2019-08-06 12:52 (GMT+02:00)
2019-08-13 12:00 (GMT+02:00)
Nej
Nej

Inköpare

Københavns Kommune Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen
Martin Koopmann Jensen Martin Koopmann Jensen
Borups Allé 177
2400 København NV
Danmark
64942212

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på totalrådgivning ifm. ”Renovering af Bellahøj Svømmestadion”, omhandlende bl.a. udskiftning af belægninger og vandbehandlingsanlæg, som beskrevet i nærværende udbudsmateriale.

Kontrakten udbydes på baggrund af ABR18 med Københavns Ejendomme og Indkøbs fravigelser og præciseringer.

Detta är det första steget i ett tvåstegs upphandlingsförfarande. Nästa steg är själva budprocessen. För att se anbudet och relaterade dokument, klicka på den här länken: Bekendtgørelse om indgået kontrakt om Totalrådgivning i forbindelse med renovering af Bellahøj Svømmestadion

Dokument

Namn Filstorlek
0. Udbudsbetingelser 21.06.2019.pdf 336 KB
2. Bilag A - Særlige Betingelser for Rådgivning (SBR) - 21.06.2019.pdf 222 KB
3. Bilag SBR-1 - Særlige Betingelser – Hovedentreprise (SB), 21.06.2019.pdf 123 KB
4. SBR-1.A - Aftaleseddel - 21.06.2019.pdf 104 KB
5. SBR-1.B - Tidsfristforlængelse - 21.06.2019.pdf 85 KB
6. SBR-1.C - Indkaldelse til førgennemgang - 21.06.2019.pdf 59 KB
7. SBR-1.D - Førgennemgansprotokol - 21.06.2019.pdf 51 KB
8. SBR-1.E - Afleveringsprotokol - 21.06.2019.pdf 90 KB
9. SBR-1.F - Afhjælpningsprotokol - 21.06.2019.pdf 52 KB
10. Bilag SBR-2 Krav til udbudsmaterialet - 21.06.2019.pdf 86 KB
11. Bilag SBR-2.A - Vejledning til rådgivere vedrørende krav om beskæftigelse af praktikanter september 2017 - 21.06.2019.pdf 230 KB
12. Bilag SBR-2.B - Paradigme til tilbudsliste - 21.06.2019.xlsx 75 KB
13. Bilag SBR-3 - Paradigme til bygherremødereferat - 21.06.2019.pdf 148 KB
14. Bilag SBR-4 - Paradigme til byggemødereferat - 21.06.2019.pdf 144 KB
15. Bilag B - Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018, med Bygherres tilføjelser - 21.06.2019.pdf 838 KB
18. Bilag C3 - Tegningsliste af 21.06.2019.pdf 54 KB
19. Bilag C4 - Rambølls rapport vedr. vandbehandling af 27.11.2018.pdf 1,57 MB
20. Bilag C5 - TI rapport vedr. vandbehandling af 13.03.2019.pdf 2,14 MB
21. Bilag C6 - Hundsbæk & Henriksen rapport af 06.06.2019 inkl. betonanalyser fra TI.pdf 4,75 MB
22. Bilag C7 - TI rapport vedr. mikrobiologiske undersøgelser af 27.02.2019.pdf 643 KB
23. Bilag C8 - TI rapport vedr. mikrobiologiske undersøgelser af 29.03.2019.pdf 1,86 MB
24. Bilag C9 - FORCE Technologys rapport vedr. beton 30.04.2019.pdf 3,54 MB
25. Bilag C10 Ydelsesbeskrivelser som udført - særlig aftale 21.06.2019.pdf 194 KB
28. Bilag E - Ydelsesbeskrivelse som udført 21.06.2019.pdf 348 KB
30. Bilag G - Skabelon til projekt- og økonomistatus med vejledning 21.06.2019.xlsx 74 KB
31. Bilag G2 - Betalingsplan skema for afrapportering til bygherre 21.06.2019.xlsx 13 KB
32. Bilag H - BtD-aftale - Bellahøj Svømmestadion 21.06.2019.pdf 71 KB
33. Bilag H1 - BtD underbilag - Københavns Ejendommes Driftsspecifikation - REV 2018.10 Bellahøj Svømmestadion 21.06.2019.xlsx 109 KB
34. Bilag H2 - BtD underbilag - Bygherrestandards for drift og vedligehold MASTER 21.06.2019.xlsx 220 KB
37. Bilag L - Københavns Kommunes Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdsragerrettigheder - 21.06.2019.pdf 40 KB
38. Bilag M - Kontraktbilag om Leverandørens Samfundsansvar (CSR), 2013 - 21.06.2019.pdf 147 KB
39. Bilag N - Miljø i Byggeri og Anlæg 2016 (MBA) 21.06.2019.pdf 329 KB
40. Bilag N1 - Miljø i Byggeri og anlæg - Skema 21.06.2019.xlsx 113 KB
41. Tegningsmateriale.zip 6,44 MB
1. Aftale om totalrådgivning - 21.06.2019.pdf 175 KB
16. Bilag C1 - Projektbeskrivelse af 21.06.2019.pdf 98 KB
29. Bilag F - IKT aftale af 21.06.2019.pdf 666 KB
17. Bilag C2 - (Revideret) Tilbudsliste af 06.08.2019.docx 45 KB
17. Bilag C2 - (Revideret) Tilbudsliste af 06.08.2019.pdf 199 KB
18.a. Bilag C3.1 Tegningsliste, eksisterende tegninger 06.08.2019.pdf 1,98 MB
26. Bilag C11 - Rettelsesblad 01 og spørgsmålsvar af 06.08.2019.pdf 188 KB
26.a. Bilag C12 - Rapport fra Force Technology vedr. korrosionsbestandige materialer i loftet 03.07.2019.pdf 1,87 MB
35. Bilag I - (Revideret) Hovedtidsplan af 06.08.2019.pdf 78 KB

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige