Offentlig udbud af Totalrådgivning i forbindelse med renovering af Bellahøj Svømmestadion

Информация о тендерe

02 - Contract notice
Open procedure
06.08.2019 12:52 (GMT+02:00)
13.08.2019 12:00 (GMT+02:00)
Нет
Нет

Информация о покупателе

Københavns Kommune Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen
Martin Koopmann Jensen Martin Koopmann Jensen
Borups Allé 177
2400 København NV
Дания
64942212

Closing date has passed.

--- Хотите получать информацию о закупках на электронную почту? Регистрируетесь, нажав «Закупки» в верхней части страницы! ---

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på totalrådgivning ifm. ”Renovering af Bellahøj Svømmestadion”, omhandlende bl.a. udskiftning af belægninger og vandbehandlingsanlæg, som beskrevet i nærværende udbudsmateriale.

Kontrakten udbydes på baggrund af ABR18 med Københavns Ejendomme og Indkøbs fravigelser og præciseringer.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Bekendtgørelse om indgået kontrakt om Totalrådgivning i forbindelse med renovering af Bellahøj Svømmestadion

Закупочная документация

Название Объем
0. Udbudsbetingelser 21.06.2019.pdf 336 KB
2. Bilag A - Særlige Betingelser for Rådgivning (SBR) - 21.06.2019.pdf 222 KB
3. Bilag SBR-1 - Særlige Betingelser – Hovedentreprise (SB), 21.06.2019.pdf 123 KB
4. SBR-1.A - Aftaleseddel - 21.06.2019.pdf 104 KB
5. SBR-1.B - Tidsfristforlængelse - 21.06.2019.pdf 85 KB
6. SBR-1.C - Indkaldelse til førgennemgang - 21.06.2019.pdf 59 KB
7. SBR-1.D - Førgennemgansprotokol - 21.06.2019.pdf 51 KB
8. SBR-1.E - Afleveringsprotokol - 21.06.2019.pdf 90 KB
9. SBR-1.F - Afhjælpningsprotokol - 21.06.2019.pdf 52 KB
10. Bilag SBR-2 Krav til udbudsmaterialet - 21.06.2019.pdf 86 KB
11. Bilag SBR-2.A - Vejledning til rådgivere vedrørende krav om beskæftigelse af praktikanter september 2017 - 21.06.2019.pdf 230 KB
12. Bilag SBR-2.B - Paradigme til tilbudsliste - 21.06.2019.xlsx 75 KB
13. Bilag SBR-3 - Paradigme til bygherremødereferat - 21.06.2019.pdf 148 KB
14. Bilag SBR-4 - Paradigme til byggemødereferat - 21.06.2019.pdf 144 KB
15. Bilag B - Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018, med Bygherres tilføjelser - 21.06.2019.pdf 838 KB
18. Bilag C3 - Tegningsliste af 21.06.2019.pdf 54 KB
19. Bilag C4 - Rambølls rapport vedr. vandbehandling af 27.11.2018.pdf 1,57 MB
20. Bilag C5 - TI rapport vedr. vandbehandling af 13.03.2019.pdf 2,14 MB
21. Bilag C6 - Hundsbæk & Henriksen rapport af 06.06.2019 inkl. betonanalyser fra TI.pdf 4,75 MB
22. Bilag C7 - TI rapport vedr. mikrobiologiske undersøgelser af 27.02.2019.pdf 643 KB
23. Bilag C8 - TI rapport vedr. mikrobiologiske undersøgelser af 29.03.2019.pdf 1,86 MB
24. Bilag C9 - FORCE Technologys rapport vedr. beton 30.04.2019.pdf 3,54 MB
25. Bilag C10 Ydelsesbeskrivelser som udført - særlig aftale 21.06.2019.pdf 194 KB
28. Bilag E - Ydelsesbeskrivelse som udført 21.06.2019.pdf 348 KB
30. Bilag G - Skabelon til projekt- og økonomistatus med vejledning 21.06.2019.xlsx 74 KB
31. Bilag G2 - Betalingsplan skema for afrapportering til bygherre 21.06.2019.xlsx 13 KB
32. Bilag H - BtD-aftale - Bellahøj Svømmestadion 21.06.2019.pdf 71 KB
33. Bilag H1 - BtD underbilag - Københavns Ejendommes Driftsspecifikation - REV 2018.10 Bellahøj Svømmestadion 21.06.2019.xlsx 109 KB
34. Bilag H2 - BtD underbilag - Bygherrestandards for drift og vedligehold MASTER 21.06.2019.xlsx 220 KB
37. Bilag L - Københavns Kommunes Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdsragerrettigheder - 21.06.2019.pdf 40 KB
38. Bilag M - Kontraktbilag om Leverandørens Samfundsansvar (CSR), 2013 - 21.06.2019.pdf 147 KB
39. Bilag N - Miljø i Byggeri og Anlæg 2016 (MBA) 21.06.2019.pdf 329 KB
40. Bilag N1 - Miljø i Byggeri og anlæg - Skema 21.06.2019.xlsx 113 KB
41. Tegningsmateriale.zip 6,44 MB
1. Aftale om totalrådgivning - 21.06.2019.pdf 175 KB
16. Bilag C1 - Projektbeskrivelse af 21.06.2019.pdf 98 KB
29. Bilag F - IKT aftale af 21.06.2019.pdf 666 KB
17. Bilag C2 - (Revideret) Tilbudsliste af 06.08.2019.docx 45 KB
17. Bilag C2 - (Revideret) Tilbudsliste af 06.08.2019.pdf 199 KB
18.a. Bilag C3.1 Tegningsliste, eksisterende tegninger 06.08.2019.pdf 1,98 MB
26. Bilag C11 - Rettelsesblad 01 og spørgsmålsvar af 06.08.2019.pdf 188 KB
26.a. Bilag C12 - Rapport fra Force Technology vedr. korrosionsbestandige materialer i loftet 03.07.2019.pdf 1,87 MB
35. Bilag I - (Revideret) Hovedtidsplan af 06.08.2019.pdf 78 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00