Jan Børge Rian

Upphandlingar

Titel Sista anbudsdag
100828 - C03706 - Totalentreprise - Rehabilitering og nytt tilbygg på kjøkken og spisemesse ved Ørland flystasjon
710210 - C04188 - Sanering av PFAS-forurenset vann i vannreservoarer - Værnes garnison
100758 - C04015 - Fornyelse boliger - Tingvollen 4, 5, 6 og 7 + Kirkeveien 15 og 17, Ørland kommune 2023-07-04 12:00
100966 - C03707 - Totalentreprise - Rehabilitering av mannskapskaserne ved Ørland flystasjon 2023-06-29 12:00
100828 - C03706 - Totalentreprise - Rehabilitering og nytt tilbygg på kjøkken og spisemesse ved Ørland flystasjon 2023-05-31 12:00
710210 - C04188 - Sanering av PFAS-forurenset vann i vannreservoarer - Værnes garnison 2023-05-23 12:00
2023/494 - 302258 - Renovering av flere bad ved Værnes garnison 2023-05-03 12:00
100793 - C03806 - Totalentreprise - Etablering av bakkedrivstoffanlegg - Ørland 2023-05-05 12:00
100758 - C04014 - Fornyelse boliger - Tingvollen 2, 3, 8 og 9 - Ørland kommune 2023-02-20 12:00
Service og oppgradering av FLIR HDC MS
Anskaffelse av ny parkmaskin til Ørland flystasjon 2023-01-25 12:00
302258 - Renovering av flere bad, Værnes Garnison 2022-11-15 12:00
302410 - Utvidelse av messebygg og takarbeider på kaserne - Setnesmoen 2022-10-12 12:00
302456 - Utskifting av tre heiser ved Ørland flystasjon 2022-09-02 12:00
302253 - Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen (2. gangs utlysning) 2022-08-22 12:00
302236 - Innvendig rehabilitering av sanitærbygg - Frigården, Stjørdal kommune 2022-08-23 12:00
Konkurranse C03350 - 710220 Riving av bunkersanlegg - Kongshaugen 2022-08-19 12:00
302260 - Asfaltutbedringer ved Drevjamoen 2022-06-20 12:00
302261 - Asfaltutbedringer ved Tromsdalen, Verdal 2022-05-19 12:00
302232 - Utvendig vask og maling av trebygning - Setnesmoen leir 2022-05-30 12:00
Konkurranse - Ombygging av sanitærfasiliteter i mannskapsforlegning - Værnes 2022-05-25 12:00
302253 - Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen
302253 - Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen 2022-03-23 12:00
302255 - Innvendig nedvask og maling av sheltere - Ørland flystasjon 2022-03-09 12:00
Anskaffelse av sakselift til Ørland flystasjon 2021-11-10 12:00
Anskaffelse av fjernstyrt beltegående beitepusser til Værnes 2021-12-07 12:00
Rammeavtale kontroll av drivstoff- og gasstanker
Rengjøring av nettstasjoner ved Ørland flystasjon 2021-10-11 12:00
Fjellrensk- og rassikringstiltak ved Verdalske befestninger 2021-09-30 12:00
Rammeavtale kontroll av drivstoff- og gasstanker 2021-09-10 12:00
Utskifting av brannporter - Stjørdal kommune 2021-08-10 12:00
Rassikringstiltak ved Hammernesodden 2021-06-15 12:00
Merking i skyte- og øvingsfelt (SØF) ved Drevjamoen, Vefsn kommune 2021-06-09 12:00
Grøfterensk i Haltdalen skyte- og øvingsfelt 2021-05-19 12:00
Anskaffelse av magnetiske oppslagstavler i skap for utendørs bruk 2021-03-01 12:00
R01019 - Rammeavtale på kontroll av IKAR fallblokker ved Ørland flystasjon 2021-01-13 12:00
100754 - Oppsetting av plasthall ved Ørland flystasjon 2020-11-06 12:00
Konkurranse - Rassikringstiltak ved Bjugn lager og Lerberen 2020-09-23 12:00
Konkurranse - Rassikringstiltak ved Tromsdal lager 2020-09-23 12:00
R00841 - Leie av brakkerigg til Værnes Garnison
Anskaffelse av 2-søylet løftebukk til Ørland flystasjon 2020-03-31 12:00
R00887 - Avtale om drift og vedlikehold av forsyningsanlegg ved Holandsvik og Svenningdal 2020-03-25 12:00
R00841 - Leie av brakkerigg til Værnes Garnison 2019-10-31 12:00
Merking av flyoperative flater - Ørland flystasjon 2019-09-10 12:00
Anskaffelse av kloakkspylemaskin 2019-05-20 12:00
Fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestninger 2019-05-20 12:00
2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg- ny utlysning 2019-06-20 12:00
2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg 2019-05-20 12:00
Utskifting av tak på idrettsbygg 2019-05-27 12:00
Asfaltering ved Hammernesodden, Haltdalen, og Værnes 2019-06-17 23:59
Anskaffelse av tilhengerlift 2019-05-15 12:00
Utvendig rehabilitering av vernet bygg - Drevjamoen 2019-05-15 12:00
Leddporter for garasjebygg ved Ørland flystasjon 2019-04-25 12:00
Fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestninger 2019-05-20 12:00
REMI - Brøyteavtaler flere lokasjoner 2018-09-24 12:00

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige