R00841 - Leie av brakkerigg til Værnes Garnison

Information

03 - Meddelande om tilldelning av kontrakt
Öppet förfarande
2020-07-04 16:26 (GMT+02:00)

Inköpare

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Jan Børge Rian Jan Børge Rian
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Kort beskrivning

I forbindelse med flere ansatte ved Forsvarsbygg Region Midt skal det etableres kontorbrakker for å dekke midlertidig behov for kontorfasiliteter ved Værnes Garnison.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige