SYKEHUSINNKJØP HF - Anbud og avtaler

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
Org. nummer: 916879067
Informasjon:

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
Sprinkleranlegg Service Sykehuset Østfold HF 27.10.2020
Levering av tjenester og varer knyttet til byggautomasjon til Helse Stavanger HF 23.10.2020
Innovasjonsarena for helsetjenester Inovacare for Nordlandssykehuset HF og Bodø kommune 22.10.2020
Digital thoraxdrenasje og thorax kit med seldinger teknikk 01.10.2020
Renholdstjenester ved mindre lokasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 05.10.2020
Oppdatering av dataanlegg STIM Akershus Universitets Sykehus HF, divisjon Kongsvinger 26.10.2020
Rammeavtale på elektrikertjenester for levering til Helse Førde HF 08.10.2020
Rammeavtale på tømrertjenester for levering til Helse Førde HF 08.10.2020
Midlertidig avtale om transport av koronaprøver for levering til Helse Bergen HF 02.10.2020
Hematologiutstyr for levering til Helse Bergen HF - Invitasjon til dialogmøter 05.10.2020
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
K903.09 fargeinstrument, immun – Kravspesifikasjon mm. på høring for Helse Fonna HF, Haugesund Sjukehus 29.09.2020
Oljebehandling og slip av parkettgulv for levering til Helse Bergen HF 28.10.2020
ST200075 Transperineale biopsier 01.10.2020
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Ombygging Habiliteringsbygget HMR 30.10.2020
Vikartjenester helsepersonell - annet helsepersonell 02.11.2020
Vikartjenester helsepersonell - legespesialisttjenester 02.11.2020
Skjelett- og thorax laboratorium med posisjoneringsgjennomlysning (ODDA) 15.10.2020
Implantater til craniomaxillofacial (CMF) kirurgi til Oslo universitetssykehus 13.10.2020
Service- og vedlikeholdsavtale av ultrafrysere til OUS HF 02.10.2020
LC-MS/MS til Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi for levering til Helse Bergen HF - 2. Tilbudsfase 28.09.2020
Medisinsk avstandsoppfølging - Hjemmebasert sykehusbehandling for AHUS - tilbudsfase 13.11.2020
Nasjonal anskaffelse bekledning ambulansepersonell - Konkurranse 20.11.2020
Analyseinstrumenter til det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft (iFOBT) ved Akershus universitetssykehus HF 29.09.2020
Øyelinser Helse Stavanger HF 25.09.2020
Ambulanse med to bårer til Helse Fonna - Tilbudsfase 19.10.2020
Generell oksygenbehandling - til helseforetakene i Helse Vest HF 06.10.2020
Medisinske laboratorietjenester - patologi - til Helse Vest RHF 25.09.2020
Medisinkabinett til Sørlandet sykehus HF 09.10.2020
Neuronavigated TMS for levering til Helse Bergen HF 07.10.2020
Munnbind for den nasjonale ordningen for smittevernutstyr 23.10.2020
2020/120 - Ultralydapparater til endokrinkirurger, karkirurger og intensivleger HMN 28.09.2020
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi St. Olav Hospital HF 12.10.2020
Kommunikasjonstjenester til Helse Vest RHF 28.09.2020
K902.02 - Mobile C-buer til Helse Fonna 29.09.2020
Digitalt verktøy for kultursensitiv selvmordsforebygging, Helse Bergen HF 29.09.2020
LIS 2108 Hepatitt B og C 24.09.2020
LIS 2106b TNF BIO 15.10.2020
Ortopedi: Hofteproteser til foretakene i Helse Vest 29.09.2020
2020-911 Prøvetakingssett for spyttprøver SARS-CoV-2 del III 07.10.2020
Fasadefornyelse Ålesund Sykehus HF Del 3 20.11.2020
Isokinetisk dynamometer for levering til Helse Bergen HF 08.10.2020
Vedlikehold av Ivanti Dynamic Workspace i Sykehuspartner HF 13.10.2020
LIS 2124 FDG til UNN 08.10.2020
ST200072 Anskaffelse av Immunhematologiske analyseinstrumenter 14.10.2020
Rammeavtale på test- og kompetanseverktøy til rekrutterings- og utviklingsformål for levering til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF og Sjukehusapoteka Vest HF 05.10.2020
Papirrekvisisjoner og henvisningskjemaer m.v. til Oslo universitetssykehus HF 19.10.2020
Rammeavtale innen ventilasjon og klimateknikk for levering til Helse Førde HF 08.10.2020
Rammeavtale på rør- og VVS-tjenester for levering til Helse Førde HF 08.10.2020
Anskaffelse av Digital patologi, Skannere for Helse Vest RHF 12.10.2020
LIS 2119 Bortezomib 15.10.2020
SSHF Håndverkertjenester (elektro, rør og tømrer) 15.10.2020
Prøvetakingsmedium/transportmedium for molekylærbiologiske analyser og petriskåler for levering til Helse Vest RHF 19.10.2020
Rammeavtale for kjøp av rørleggerarbeider, Oslo Universitetsykehus 15.10.2020
Artroskopirack og -utstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.10.2020
Endoskopiutstyr for levering til Helse Fonna HF 23.10.2020
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 30.09.2022 Per Scott Olsen Berendsen Tekstil Service AS (hovedenhet)
Timediuresesett-rammeavtale for fortakene i Helse Vest, 200863 Rammeavtale 06.01.2021 Marte Kahrs B Braun Medical AS
Hotelltjenester for pasienter og pårørende ved Førde Sentralsjukehus Rammeavtale 01.04.2022 Karoline Eide Scandic Hotels AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 04.11.2025 Silje Bjelland Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 15.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 30.06.2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 31.12.2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
402624 - Urologisk implantat Rammeavtale 27.06.2021 Tone Rosenlund A.M.I. Nordic AS
Hygiene-Sterisol produkter: håndsåpe, krem og dusjsåpe for foretakene i Helse Vest Rammeavtale 15.12.2020 Marte Kahrs Puls AS
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 21.08.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00