SYKEHUSINNKJØP HF - Anbud og avtaler

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
Org. nummer: 916879067
Informasjon:

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Tittel Tilbudsfrist
24 timers blodtrykksmåling og Holter EKG til foretakene i Helse Nord 09.03.2020
Ventilasjonstjenester Sunnaas sykehus 24.02.2020
Nasjonal anskaffelse - Sertifiseringstjenester 04.03.2020
Radiologisk forbruksmateriell til nevrointervensjon ved Haukeland og Stavanger universitetssykehus 18.03.2020
Rammeavtale service, kontroll og kjøp av brannslukkeutstyr til St. Olavs hospital HF 24.02.2020
Multiplex PCR-system og instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til Helse Stavanger HF 05.03.2020
Hjertekirurgi - kanyler forbruksmateriell til Oslo universitetssykehus HF 13.03.2020
Dataverktøy for analyse av pasientdata (tilbudsfasen) 16.03.2020
Mammografiapparat til bildediagnostisk avdeling ved Akershus universitetssykehus HF 21.02.2020
Endoskopiundersøkelser til Akershus universitetssykehus HF – ny kunngjøring 21.02.2020
Bedriftshelsetjenester til Vestre Viken HF 11.03.2020
Hotelltjenester - overnatting for pasienter og pårørende ved Haukeland Universitetssjukehus og Førde Sentralsjukehus 21.02.2020
Helautomatisert urinanalyse til Sykehuset i Vestfold HF 28.02.2020
Infusjon og transfusjonsprodukter, Helse Midt Norge 17.03.2020
Anmodning om informasjon: Urodynamisk utstyr til Helgelandssykehuset Mosjøen HF 27.02.2020
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Helselogistikk - konkurranse 30.06.2020
LIS 2023 Azacitidin 03.03.2020
Gavekort til ansatte ved St. Olavs Hospital 24.02.2020
Nasjonal anskaffelse av Hostemaskin 20.02.2020
ST190012 Laser Co2 til Ørekirurgi 24.02.2020
Anestesirekvisita til helseforetakene tilknyttet Helse Nord (ny kunngjøring) 09.03.2020
Konsulenttjenester på virksomhetsoppfølging, kvalitetssikring, kursing, analyse og medisinsk kodeopplæring til Helse Førde HF 09.03.2020
Finansielle revisjonstjenester - Nasjonal anskaffelse 19.03.2020
Digitalt verktøy for kultursensitiv selvmordsforebygging 16.03.2020
Ventilasjon, service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg for levering til helseforetak i Helse Vest 23.03.2020
Vakuumbiopsisystem til Helse Fonna HF 20.03.2020
Ikke-akutt pasienttransport (resterende distrikt) Helse Bergen HF 17.03.2020
Service og reparasjon av egeneid avfallsutstyr til Oslo universitetssykehus HF 24.02.2020
Konkurransepreget Dialog - Nytt Toppsystem brannalarmanlegg St Olav HF Del 2 04.05.2020
App for blodprøvetaking for Sykehuset Østfold 13.03.2020
Aferesemaskin til Vestre Viken HF 06.03.2020
Konkurranse - Konsulenttjenester Strategi- og organisasjonsutvikling, leder- og ledelsesutvikling, rekruttering og HR- Nasjonal anskaffelse 03.03.2020
Innhenting og analyse av påslippsprøver til kommunalt ledningsnett og prøvetaking av matvarer og produksjonsmiljø Ahus. 09.03.2020
Renovering DPS Nordlandet 02.03.2020
Prosedyrepakker og standardsett til foretakene i Helse Nord 02.03.2020
ST200002 Håndverkertjenester for Sykehuset Telemark HF 02.03.2020
Klinisk kjemi instrument til Finnmarkssykehuset HF/klinikk Alta 21.02.2020
Brann- og servicearbeid Akershus universitetssykehus HF 21.02.2020
Kjølesentral sentralkjøkken Helse Bergen HF - Generalentreprise 05.03.2020
Ultralydapparat for Akuttmottak og Medisinsk avd. ved UNN HF 09.03.2020
Nytt doseringsanlegg med tilhørende serviceavtale til Rikshospitalet 27.02.2020
Rammeavtale Medikamentenhet for ambulansetjenesten 24.02.2020
Pasientreiser med helsebil fra Oslo, Nedre Romerike, Asker og Bærum område 8.01 05.03.2020
Skjelettlab til Kongsberg Sykehus i Vestre Viken 25.03.2020
E-læring for ondsinnet epost til Sykehuspartner HF 19.03.2020
Forbruksmateriell til nevrokirurgi 10.03.2020
Utskiftning og vedlikehold av SD-anlegg på Rikshospitalet 16.03.2020
Analyseinstrumenter til tarmscreeningsprogrammet (iFOBT) ved Akershus universitetssykehus HF 13.03.2020
Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF 16.03.2020
Digitalt verktøy for kutursensitiv selvmordsforebygging 20.04.2020
Forbruksvarer til laboratoriet for foretakene i Helse Sør-Øst Del 2 20.03.2020
Drift av kantiner og kiosker ved Oslo universitetssykehus HF 25.03.2020
Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester 16.03.2020
Digitale parkeringstillatelser for UNN HF 23.03.2020
Universal gjennomlysningsstativ for gastro- undersøkelser og behandling 23.03.2020
Øyebeskyttelse - ved bilirubinbehandling (fototerapi) - nyfødt 06.03.2020
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Kontakt Leverandør
Sykesignal MedB og Ort HNT Kontrakt 28.03.2020 Ståle Lindseth Ascom (Norway) AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 30.09.2022 Per Scott Olsen Berendsen Tekstil Service AS (hovedenhet)
Timediuresesett-rammeavtale for fortakene i Helse Vest, 200863 Rammeavtale 06.01.2021 Marte Kahrs B Braun Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 04.11.2025 Silje Bjelland Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 15.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
402624 - Urologisk implantat Rammeavtale 27.06.2021 Tone Rosenlund A.M.I. Nordic AS

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00