SYKEHUSINNKJØP HF - viešieji pirkimai, skelbiami konkursai, planuojami pirkimai

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norvegija
Įmonės kodas: 916879067
Perkančiosios organizacijos aprašymas:

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Ar norite matyti daugiau pirkimų? Registruokitės MERCELL IŠBANDYMUI ir matysite:

  • Viešųjų organizacijų pirkimus;
  • Viešųjų organizacijų pirkimų planus ir sudarytas sutartis;
  • Privačių organizacijų pirkimus;
  • Kitą informaciją, kuri padės padidinti pardavimus;


IŠBANDYTI MERCELL 7 DIENAS NEMOKAMAIPirkimo pavadinimas
Departamentas Pasiūlymo pateikimo terminas
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 2029-04-09
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 2029-10-29
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 2030-10-31
Produkter til celledyrking ved Oslo Universitetssykehus HF 2022-06-17
Medisinkabinett NPK (Nytt Psykiatrisk Sykehus Kristiansand) 2022-05-24
Entreprise K203 – Innvendige bygningsmessige arbeider – Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 2022-05-25
Automated freezer storage units for Oslo University Hospital HF (OUS) 2022-06-18
Rammeavtale Tømrer- og murertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 2022-09-08
Røntgenlab toraks til Sørlandet sykehus HF 2022-05-24
Totalentreprise tilbygg vaskeri ved Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen HF 2022-06-15
Autoklaver - SNR 2022-05-27
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med revmatologiske sykdommer for Oslo universitetssykehus HF 2022-05-30
Forbruksmateriell til Invasiv kardiologi til helseforetakene i Norge 2022-05-24
Analysesystem for Helse Møre og Romsdal HF Laboratorieautomasjon ved SNR Hjelset og Ålesund sjukehus Frittstående analyseinstrument ved SNR Kristiansund og Volda sjukehus 2022-05-27
Spesialiserte rehabiliteringstjenester for Helse Vest 2022-05-25
Invasive trykksett til voksne og neonatale/pediatriske/barn for foretakene i Helse Vest 2022-05-23
Leie av bolig til ansatte ved Kirkenes Sykehus 2022-06-13
Registerløsning for Helse SørØst - dialogfase 2022-08-26
Innovasjonspartnerskap: Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP) for Sunnaas sykehus HF 2022-06-07
Utstyr for NO-måling og MBW-måling til Helse Bergen HF 2022-06-14
Medisinkjøleskap til Nye Hammerfest Sykehus og Nye UNN Narvik 2022-05-27
Laboratorium kjøle- og fryseskap til Nye Hammerfest Sykehus og Nye UNN Narvik 2022-05-27
Digital løsning for utdanning og kompetanse for Helse Sør-Øst RHF - Løsningsforslag 2022-06-14
Objektglass-skrivere til Avdeling for klinisk patologi, Vestre Viken HF 2022-05-24
LIS 2207 Onkologi 2022-05-30
Tilbudsfase - Vaskedekontaminatorer til Glasblokkene ved Helse Bergen HF 2022-06-17
Ny utlysning: Defibrillatorer for levering til Helse Stavanger HF 2022-05-23
Tilbudsfase i nasjonal anskaffelse: Multimonitorer for akuttkjeden 2022-06-10
Anskaffelse av programvare for visualisering av BIM, Helse Vest 2022-06-10
Sonder, sug, thoraxdrenasje, pleaura tappesett, timediuresesett, urologiske skyllesett og nesesonder for foretakene i Helse Midt-Norge 2022-05-25
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra blister til endose 2022-06-08
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra blister til endose - tilbudsfase 2022-08-15
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra bulk til endose 2022-06-08
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra bulk til endose - tilbudsfase 2022-08-15
Rammeavtale for verktøyleverandører innenfor digital hjemmeoppfølging 2022-06-03
Ultralydapparater gyn/føde til Helse Nord Trøndelag HF 2022-05-23
Thulium laserapparat til endourologi ved Sykehuset Østfold 2022-05-24
Entreprise K301 Røranlegg – Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 2022-06-01
Entreprise K401 EL-installasjoner - Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 2022-06-01
Entreprise K901 Rent Tørt Bygg - Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 2022-05-25
Hematologiinstrumenter Nye UNN Narvik 2022-05-24
Biopsi og radiologisk forbruksmateriell til foretakene i Helse Midt Norge 2022-06-10
Endoskopiske produkter - Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF 2022-06-03
Laboratorie utstyr, Ultrasentrifuge, for levering Helse Bergen HF 2022-05-27
Anskaffelse av delentreprise "utomhus", Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 2022-06-13
Energiinstrument for deling og forsegling (kniv/sealing) for levering til Helse Vest RHF 2022-06-08
Entreprise K302 Luftbehandling – Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 2022-06-01
Entreprise K501 Automatikk og alarmanlegg - Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 2022-06-10
Entreprise K601 Heis - Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 2022-06-01
Kvalifisering: Laboratory Information Management System (LIMS) til avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus 2022-05-30
Laboratory Information Management System (LIMS) til avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus HF 2022-10-03
Telefoniløsning for Helseforvaltningen - Kvalifikasjonsfase 2022-06-07
CTer til Vestre Viken HF 2022-06-08
Timediuresesett til foretakene i Helse Midt-Norge 2022-06-06
Sentral meldingstjener - Helse Nord IKT HF 2022-06-06
Databriller til helseforetakene i Helse Sør-Øst 2022-06-07
Telefoniløsning til Helseforvaltningen - Tilbudsfase 2022-08-12
Blodtypemaskin til St. Olavs hospital HF med instr.avh. forbr.matr. 2022-06-17
Reagenser til lymfocytkvantitering i blod og benmargsaspirat m.m. for levering til Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF 2022-06-03
LIS 2212 Blodkoagulasjonsfaktor VIII og vWF 2022-06-13
Patologiprodukter til helseforetakene i Helse Midt-Norge 2022-06-15
Anmodning om informasjon - ultralydaspirator til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2022-07-04
Kjøp av kurs i grunnleggende prosjektledelse og sertifiseringskurs i prosjekt-, program- og porteføljestyring for Sykehuspartner HF 2022-06-13
Elektrotjenester sterk- og svakstrøm Sykehuset Østfold 2022-06-17
Ombygging for ny MR - Kristiansund sjukehus 2022-06-07
Bilpleieprodukter til helseforetakene i Helse Sør-Øst 2022-06-10
Konkurranse: 2399m Sapropterin 2022-06-14
Anestesiapparater til bruk i MR-miljø for St. Olavs Hospital HF - saksnr. 2022/114 2022-06-07
Endoskopiutstyr til Vestre Viken HF 2022-06-15
Håndverkertjenester til Helgelandssykehuset HF 2022-06-10
Leie av brakkerigg til Helse Bergen HF (Haukeland universitetssjukehus) 2022-05-30
Undersøkelseshansker til helseforetakene i Norge 2022-06-07
System for matforsyning til Helse Vest 2022-06-16
Utvikling av ny nettside Korus.no 2022-06-13
Tilbudsfase Utvikling av ny nettside Korus.no 2022-08-15
Telefoniløsninger til foretakene i Helse Sør-Øst 2022-06-16
Thoraxdrenasjesett digitalt/mobilt voksen/barn til foretakene i Helse Midt-Norge 2022-06-14
Rammeavtale: Varmetepper for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 2022-06-17
Anskaffelse av system for matforsyning til Helse Vest 2022-08-26
Utvikling av ny nettside Korus.no 2022-06-13
Sporingssystem for sterilt gods HNT 2022-06-20
Skattefogdgården rehabiliteringsarbeider, Bodø – Nordlandssykehuset HF 2022-06-03
Rivning av Hjellestadklinikken for Helse Bergen HF (2.gangs utlysing) 2022-06-24
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 2022-10-01 Per Scott Olsen Elis Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 2022-07-01 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 2100-01-01 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 2025-11-05 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 2050-03-16 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 2030-08-22 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 2030-05-01 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS

Šiuo metu organizacija neturi aktyvių pirkimų. Norėdami matyti aktualius pirkimus pagal Jūsų veiklos sritį - spauskite "Išbandyti nemokamai" viršuje ir suteiksime prieigą prie visos informacijos. Matysite viešuosius pirkimus, privačių organizacijų pirkimus, planuojamus pirkimus ir kt. informaciją.

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva