SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
System for deteksjon av Clostridioides difficile-DNA med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell 4/12/2023
Kvalifisering - Prosedyrepakker til øyeoperasjon, Helse Førde HF 4/17/2023
Konkurranse - Prosedyrepakker til øyeoperasjon, Helse Førde HF 5/18/2023
Skjermvegger, faste og mobile; til Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest Sykehus 4/28/2023
Kvalifisering: Opplæringsportal med kontekstsensitiv hjelp til helseforetakene i Helse Sør-Øst 4/4/2023
Opplæringsportal med kontekstsensitiv hjelp til helseforetakene i Helse Sør-Øst 8/21/2023
Glass- og glassmestertjenester til UNN HF Tromsø 4/12/2023
Operasjonsbord universal ortopedi STO 4/17/2023
Utstyr til sterilsentral - Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest Sykehus 4/3/2023
E-læringskurs i hjerte- og lungeredning til ansatte i Helse Sør-Øst 4/11/2023
Rådgivnings- og flyttetjenester Vestre Viken HF 5/25/2023
Leie av Helseekspress og Helsebuss til Sykehuset Østfold HF 4/11/2023
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Frysemikrotom til Akershus Universitetssykehus HF 4/25/2023
Profileringsgaver for blodgivere til Helse Sør-Øst RHF 4/14/2023
Suturmaskiner til helseforetakene i Helse Nord 5/10/2023
Leie av Helseekspress og Helsebuss til Sykehuset Østfold HF 5/16/2023
Rådgivning og flyttetjenester til Oslo universitetssykehus HF 4/21/2023
Vintervedlikehold - Helse Nord-Trøndelag 5/2/2023
Kuvøser nyfødt intensiv til Akershus universitetssykehus HF 4/25/2023
Kvalifisering: Insulinpumper og CGM til helseforetakene i Norge 4/21/2023
Insulinpumper og CGM til helseforetakene i Norge 5/24/2023
Nasjonal digital arkivløsning for akuttmedisinsk kjede til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 4/28/2023
Tilbudsfase: Nasjonal digital arkivløsning for akuttmedisinsk kjede til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 6/16/2023
MR 1.5T til Sykehuset i Vestfold HF 5/3/2023
Papir, Plast og Cateringprodukter til helseforetakene i Norge 5/25/2023
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Sakral nevromodulasjon til helseforetakene i Norge 5/12/2023
2404 Sondeernæring og andre medisinske næringsmidler 5/24/2023
Konsulenttjenester IKT til helseforetakene i Norge 4/24/2023
Sak 2023/494 Anskaffelse av rammeavtale navlestrikk 4/17/2023
Programvare til opptaksenheter i observasjonsrom 4/19/2023
Spesialiserte rehabiliteringstjenester for Helse Vest 5/4/2023
Mini C-bue Volda Sjukehus HMR 5/2/2023
Invitasjon til markedsdialog: Osmometer til Sykehuset Østfold HF 4/17/2023
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 2/25/2033
Anestesiapparater til Helse Stavanger HF - Tilbudsfase 4/21/2023
Konkurranse: Vikartjenester - sykepleier, spesialsykepleier og jordmor til helseforetakene i Norge 4/13/2023
Fastmonterte mattesoner med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 4/20/2023
Multikomponent donoraferesemaskin til Akershus universitetssykehus 4/4/2023
Leie av ambulansestasjon - Stryn, Helse Førde HF 4/21/2023
Leie av ambulansestasjon - Luster, Helse Førde HF 4/21/2023
Leie av ambulansestasjon - Årdal, Helse Førde HF 4/21/2023
Leie av ambulansestasjon - Lavik, Helse Førde HF 4/21/2023
Leie av ambulansestasjon - Florø, Helse Førde HF 4/21/2023
Leie av ambulansestasjon - Svelgen, Helse Førde HF 4/21/2023
2307 Onkologi 4/17/2023
Marine diesel til ambulansebåttjenesten Helgelandssykehuset HF 4/20/2023
Tilbudsfase - Programvare til automatisk organinntegning på CT-bilder til Helse Bergen HF 4/21/2023
Utskiftning og vedlikehold av heiser SSHF 5/8/2023
Kjemikalier til patologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst 5/3/2023
Renholdsutstyr NUN NHS 4/5/2023
Modulbygg Rikshospitalet, tak C2-C6 4/3/2023
Laboratorie forbruksvarer til foretakene i Helse Nord, del 2 5/2/2023
Kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg og manuelle slokkesystem for Vestre Viken HF 4/13/2023
Kommunikasjons- og profileringstjenester Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF 4/11/2023
Ultralydapparat for anestesi til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (NUN) 4/26/2023
Hofteproteser til foretakene i Helse Sør-Øst 5/5/2023
Utvendig vask av vinduer for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4/21/2023
2399b Fabry sykdom 5/4/2023
Kontroll av sprinkleranlegg til St. Olavs hospital 4/20/2023
Matteleie til Sykehuset Østfold HF 4/12/2023
Instrumenter og instr.spesifikt forbruksmatr. for hurtigtester til St. Olavs hospital HF 2.gangs utlysing 4/11/2023
Vardesenteret - Ålesund sjukehus 4/18/2023
Service og vedlikehold av basseng ved Helse Bergen HF 4/25/2023
Varmegjenvinning og ombygging av inntaksgrupper 83868 US bygg 6 for OUS 4/20/2023
Ultrafrysere til Helse Midt-Norge 2. gangs utlysing 5/5/2023
Pasientreiser i Helse Møre og Romsdal HF, Nordre Sunnmøre. 4/20/2023
Takhengt røntgen akuttrom St. Olavs hospital HF 4/28/2023
Tilbygg - Ålesund behandlingssenter 5/2/2023
Leveranse av transportcontainere for automatisk transportanlegg, ny Sterilsentral Helse Bergen HF 4/28/2023
Akuttsekker til ambulansetjensten for flere helseforetak 4/28/2023
Renholdsmaskin for Sykehuset Østfold 4/21/2023
Maler- og gulvleggertjenester til Helse Førde HF 5/5/2023
C-bue til Finnmarkssykehuset HF, NHS 4/21/2023
Rektoskop, anoskop og ligeringsinstrument for hemoroider til helseforetakene i Helse Vest 5/23/2023
Flyttetjenester Glasblokkene for Helse Bergen HF 5/8/2023
El-kraft – Fysisk levering og porteføljeforvaltning 4/28/2023
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Rørleggertjenester ved Sykehuset Østfold Rammeavtale 1/2/2024 Simon Bruun Eidhammer Multiple
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 4/30/2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00