SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Avansert pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge 7/4/2022
Ny utlysning: Markører mammae og tilhørende apparater for levering til Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF 7/8/2022
Bronkoskopi forbruksmateriell til foretakene i Helse Vest 6/28/2022
Helikopterbase Nygårdstangen - plan- og designkonkurranse - Helse Bergen HF 7/8/2022
ST220011 LAF benker med mikroskop 6/29/2022
1169028 Nasjonal anskaffelse av arbeidsklær, verneutstyr og vernesko 8/15/2022
Telefoniløsning til Helseforvaltningen - Tilbudsfase 8/26/2022
ST220039 Thulium-laser 6/30/2022
Forbruksmateriell hjertekirurgi STO 9/9/2022
Konkurranse: Parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 9/22/2022
Rammeavtale: Varmetepper for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 8/30/2022
Kvalitetssystem, Helse Nord (konkurransefasen) 10/3/2022
Anskaffelse av ultralydaspirator til Universitetssykehuset Nord-Norge 8/30/2022
Regionalt Kostdatasystem for Helse Sør-Øst - Dialogfase 9/15/2022
Navigasjonsutstyr til bihuleoperasjoner til Sørlandet sykehus 8/30/2022
Dyreblod og hesteserum til agarproduksjon til helseforetak i Helse Sør-Øst 8/19/2022
Renholdstjenester HNT DPS Stjørdal 8/22/2022
Industrigulvarbeider St. Olavs hospital 8/29/2022
LIS 2207c Prostatakreft 9/12/2022
Preparat scanner for levering til Helse Bergen HF 8/10/2022
Vertikale lagerheiser for sykehusapotekforetakene i Norge 10/3/2022
Leie av bolig til ansatte ved Kirkenes Sykehus (NY) 8/3/2022
Kvalifisering: Regionalt kostdatasystem for Helse Sør-Øst 8/15/2022
Videopresentasjonsutstyr til MR - STO - Saksnr. 2022/137 7/4/2022
Mobile operasjonsbord til Helse Stavanger HF 6/28/2022
Tilbudsfase Drift av pasienthotellet St. Olavs hospital HF 8/19/2022
Konkurranse: 2380 PCSK9-hemmere 9/14/2022
Konkurranse, Leietakerrådgiver bistand i forbindelse med ny leiekontrakt til Sykehuspartner HF 9/9/2022
Prekvalifisering Drift av pasienthotellet St. Olavs hospital HF 7/4/2022
Spyledekontaminatorer og destruksjonskverner til Glasblokkene ved Helse Bergen HF 8/29/2022
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Konkurranse: 2314a PAH ambrisentan og macitentan 8/25/2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra blister til endose - tilbudsfase 8/15/2022
Avansert pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge - tilbudsfase 8/29/2022
Anskaffelse av system for matforsyning til Helse Vest 8/26/2022
Cyklodiodelaser til Øyeavdelingen ved Helse Stavanger HF 8/26/2022
Rehabilitering av hovedavløp, bunnledning fra bygnings del A, D og E Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger 7/13/2022
Renhold av Café den blå resept og produksjonskjøkken til Sykehuset i Vestfold HF 8/17/2022
ST220041 Vannrenseanlegg med forbehandling til dialyse 6/28/2022
Utvikling og drift av Kompetansebroen for Akershus universitetssykehus HF 7/8/2022
Hurtigtester for Dengue-virus for levering til Helse Bergen HF - Hastesak 7/29/2022
Tilbygg D2/D3 og helikopterplattform AW101 Rikshospitalet 9/1/2022
Aferesemaskiner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 8/25/2022
Rammeavtale Tømrer- og murertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 9/8/2022
Bildestyring for operasjonsstuer til Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest Sykehus 8/12/2022
Anmodning om informasjon - ultralydaspirator til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7/4/2022
Automated freezer storage units for Oslo University Hospital HF (OUS) 8/31/2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra bulk til endose - tilbudsfase 8/15/2022
Sporingssystem for sterilt gods HNT 7/1/2022
Oljeprodukter med bakgrunn i petrokjemiske prosesser til helseforetakene i Norge 6/28/2022
Reisebyråtjenester for pasientreiser - Nasjonal anskaffelse 6/27/2022
IAM-løsninger til helseforetakene i Helse Sør-Øst - Trinn 2 9/14/2022
Kvalifisering, Leietakerrådgiver bistand i forbindelse med ny leiekontrakt til Sykehuspartner HF 8/15/2022
Kjøpsavtale: ICP-MS for levering til Helse Bergen HF 9/2/2022
Anskaffelse av frittstående instrument for analyse av Calprotectin og kvantitativ måling av blod i fæces. (IFOBT) til St.Olav Hospital HF 7/7/2022
Renholdstjenester til ambulansestasjoner ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7/8/2022
IAM-løsninger til foretakene i Helse Sør-Øst 7/8/2022
Kvalifisering: Parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 7/15/2022
Fornyelse og vedlikehold av industrigulv på Rikshospitalet, OUS HF 6/29/2022
Koagulasjonsinstrumenter Nye UNN Narvik 8/24/2022
Invitasjon til markedsdialog: Digitale blodtrykksmålere og NEWS II monitorer 8/18/2022
ST220064 Ultralydapparat radiologi - Sykehuset Telemark 7/1/2022
Konkurranse: 2299n Pirfenidon 8/24/2022
Kjøp av anlegg for sikring mot legionella, samt avtale om service og vedlikehold for Helse Stavanger HF 8/12/2022
Helikopterbase Nygårdstangen Plan- og designkonkurranse 11/10/2022
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Intuberingsutstyr til Helse Førde HF 8/8/2022
Frysesnittmikrotom til Avdeling for patologi for levering til Helse Bergen HF 8/17/2022
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Kvalitetssystem, Helse Nord - (prekvalifisering) 8/15/2022
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Rammeavtale Maler- og byggtapetserertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 9/22/2022
Phacomaskiner til Universitetssykehuset i Nord-Norge 8/31/2022
Registerløsning for Helse SørØst - dialogfase 8/26/2022
Rammeavtale for verktøyleverandører innenfor digital hjemmeoppfølging 8/8/2022
Laboratory Information Management System (LIMS) til avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus HF 10/3/2022
Blomster til helseforetakene i Helse Sør-Øst 8/12/2022
Tilbudsfase Utvikling av ny nettside Korus.no 8/15/2022
Blærescannere til Helse Stavanger HF 8/17/2022
Transcutan PCo2 måler til Sykehuset Levanger 8/17/2022
Drift av reservefartøy for ambulansebåttjenesten i Helse Møre og Romsdal HF 7/28/2022
Laboratorieutstyr: Prøvetakingsutstyr til kapillær prøvetaking - Mikroprøverør, til helseforetakene i Helse Vest RHF 8/25/2022
Telefoniløsninger til foretakene i Helse Sør-Øst II 8/10/2022
Sirkulasjonslab til Helse Stavanger 8/15/2022
Artroskopi forbruksmateriell (utstyrsuavhengig) til foretakene i Helse Vest 8/31/2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 9/30/2022 Per Scott Olsen Elis Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 6/30/2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 4/30/2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00