Kvam kommune - Anbud og avtaler

Kvam kommune
Rådhuset
Grovagjelet 16

5600 Norheimsund
Norge
Org. nummer: 944233199

Tittel Tilbudsfrist
Skifte av glas og etterisolering av sørfasade - Kvam rådhus 24.02.2020
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Kontakt Leverandør
Slamavtale Innsamling, transport og handsaming av slam for Kvam herad, 2017-2021 (opsjon til 2025) Rammeavtale med en leverandør 31.12.2021 Eivind Dyrøy Norva 24 Vest AS
Drift av turistinformasjon Tenestekontrakt 31.12.2020 Trude Birknes Buene Nitter Nordlinder AS
Kopimaskiner Rammeavtale- leasing av kopimaskiner 2019-2021 Rammeavtale med en leverandør 10.06.2021 Trude Birknes Buene Lindbak AS
Kopimaskiner Rammeavtale- leasing av kopimaskiner 2019-2021 Rammeavtale med en leverandør 10.06.2021 Trude Birknes Buene Lindbak AS

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00