Arv etter visuelle kunstnere

Informasjon

eForm N16VOL-CN Frivillig kunngjøring av konkurranse
19.02.2024 22.33 (GMT+01:00)
03.04.2024 12.00 (GMT+02:00)
18.03.2024 12.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Kulturdirektoratet Kulturdirektoratet
Ida Romstad Ida Romstad
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norge
971527412

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Et kunstnerliv skaper og etterlater seg en rekke kunstverk. Det skaper og etterlater seg også en rekke dokumenter som forteller noe om kunstnerens liv, og en rekke gjenstander som på ulike måter har inngått i kunstnerens virke. Hvordan skal man ta vare på alt dette materialet når kunstneren går bort? Hvordan oppsummerer og dokumenterer man et kunstnerliv? Slike spørsmål har fått økende aktualitet de senere årene, og Kulturrådet ønsker derfor å styrke kunnskap om hvordan det som her kalles arven etter visuelle kunstnere, blir håndtert i dag og innsikt i hvordan den kan eller bør håndteres i fremtiden. Det utlyses midler til et utredningsprosjekt som 1) skal analysere problemfeltet og kartlegge dagens situasjon, og 2) identifisere og utrede mulige tiltak. Prosjektet avgrenser seg til det visuelle kunstfeltet, nærmere bestemt billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00